Вступ

Актуальність теми. Реферування - процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документу, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків).

Процес реферування набуває розвитку вже протягом декількох століть, однак досягши певних результатів у дослідників існує безліч питань не лише щодо суті процесу, але й навіть до самого визначення продукту процесу - реферату.

Мистецтво реферування - витяг найважливіших і найхарактерніших фрагментів одного чи декількох джерел інформації - невід'ємна частина повсякденного життя.

Дослідженням питання реферування документів займалися такі вчені, як Бірбраєр В., Блюменау Д. И., Бондарь В.В., Брискман М.А., Вейзе А.А., Воронков В.І., Гончаренко А.П., Гречихин А.А., Дубровіна Л.А., Ефременкова В.М., Жданова Г.С., Зайченко Н., Карташов Р., Коваль А.В., Коханова І., Кубах А.І., Кушнаренко Н.М., Удалова В.К., Мамрак А.В., Омельчук В.Ю., Петренко П.П., Рогаченко Т., Самойленко Т., Сілкова Г., Тріщук О. та інші.

Отже, мета курсової роботи - охарактеризувати основні етапи процесу реферування документів.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є документ, а предметом дослідження - процес реферування документів.

Для досягнення поставленої цілі в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

визначаються поняття, призначення та функції реферату, аналізуються етапи процесу реферування, з'ясовуються особливості процесу реферування документів різних видів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >