Відповіді до задач і запитань розділу V

  • 40Мпк.
  • 457км/с; 60,95 Мпк.
  • 375 км/с.
  • 0,6 с.

На 75 км ближче до нас.

? 15 млрд св. років.

За наявності високих температур можуть відбуватися термоядерні реакції, коли хімсклад речовини змінюється.

Т = 3000К, л = 1мк.

Рухом Сонця з швидкістю 370 км/с відносно сукупності всіх інших галактик. Поблизу апекса спостерігатиметься розрідження, а поблизу антиапекса - згущення!

Іонізуючі промені рівномірно надходять із усього космічного простору (проявляють ізотропію), а не з надр Землі.

Гарячу модель.

Ці кванти слабко взаємодіють із речовиною, бо дуже мала її середня густина, а також невелика енергія реліктових квантів.

Великий Вибух та його дальший розвиток.

Так. Згадаймо, як, вивчаючи явища й процеси мікросвіту, було відкрито низку законів, об'єднаних у квантову механіку, які притаманні лише мікросистемам. Чому ж тоді якісь нові, невідомі досі закони, зокрема фізики, не можуть функціонувати у мегасвіті? Тим не менше, що зараз відкриті загадкові об'єкти і процеси (квазари, квазаги, вибухи в ядрах галактик тощо), які ще невзмозі пояснити сучасна наука, природа яких не з'ясована.

Не впливає, бо в цих розрахунках Н скорочується.

Закон парності. Приклади виразу закону парності: 1) пара частинок з протилежними зарядами; 2) пари близьких за характеристиками планет (Земля-Венера, Юпітер-Сатурн; 3) пара зоряних систем із різними напрямами обертання: 4) у живій природі парність проявляється в існуванні чоловічих і жіночих особин.

У середньому розподіл галактик у просторі ізотропний.

Розподіл галактик у просторі однорідний.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить