Завершальний підсумок

Читаючи цю книгу, ми переконалися у тому, що:

симетрія - це зрівноваженість, упорядкованість, краса, досконалість, доцільність у побудові фізичних об'єктів;

симетрія виражає збереження властивостей і відношень для фізичних тіл і явищ при якихось їх змінах. Це єдність збереження і змін (руху);

з принципів симетрії можна вивести закони збереження, а з них інші, окремі закони фізики і явища, які вони описують. Принципи симетрії увінчують ієрархію наукового значення;

у світі разом існують симетрія і асиметрія. Вони перебувають у діалектичному взаємозв'язку, причому в симетрії відбито той бік явищ, який відповідає спокою, а в асиметрії та їх сторона, яка відповідає рухові;

гармонія фізичних тіл і явищ не рідко визначаються симетрією, але частіше діалектичною комбінацією симетрії й асиметрії. Тут особливо відчутний вплив тих симетрій, яким вона підпорядковується, - симетрій простору і часу та симерії чотирьох фізичних взаємодій.

Задачі та запитання до розділу V

Червоне зміщення ліній у спектрі віддаленої галактики z=0,01. Яка відстань до галактики? Стала Габбла Н=75 км/с·Мпк.

У спектрі галактики лінія водню зміщена в червоний бік спектра на . Визначити швидкість віддаляння галактики і відстань до неї.

Галактика NEC 4045 находиться від нас на відстані 5Мпс. Визначити швидкість її віддаляння.

Яка променева швидкість квазара, для якого ?

Точка знаходиться від нас на відстані 1Мпк. Де вона перебувала одну секунду тому назад? Взяти Н=75 км/с·Мпк.

Сучасні телескопи фіксують скупчення галактик, швидкість віддаляння яких 280000 км/с. На якій відстані від нас знаходяться ці галактики?

Хімічний склад «гарячого» Всесвіту може істотно відрізнятися від складу «холодного» Всесвіту. Поясніть це.

Якою була абсолютна температура Т, що в минулому випромінювала реліктове випромінювання, якщо густина атомів тоді була у мільярд разів вища, ніж тепер? Врахувати, що , де R - радіус Всесвіту, а .

Є дві протилежні точки на небесній сфері, де можна виявити невелику неоднорідність інтенсивності реліктового випромінювання. Чим викликані ці відхилення від середнього значення? Де більша за середню інтенсивність реліктового випромінювання, а де менша?

Інтенсивність іонізації повітря космічним промінням подібно до реліктового випромінювання практично не залежить від добового обертання Землі. Пояснити цей спостережуваний факт.

Гарячу чи холодну модель Всесвіту підтверджують дані задач 7 і 8?

Чому кванти мікрохвильового реліктового випромінювання не поглинаються речовиною Всесвіту і з часом не зникають у космічному просторі?

Що розуміють, коли ведуть мову про «злиття» початків існування матерії в часі та в просторі?

Чи можуть у мегасвіті існувати якісь нові фундаментальні фізичні закони, на сьогодні ще невідомі науці? Як ви думаєте?

Чи впливає неточність оцінок числового значення Н на визначення відносних відстаней до галактик?

Який закон симетрії охоплює єдність і боротьбу протилежностей, заперечення і протиріччя різних форм єдиної природи? Наведіть приклади.

Працюючи до 1934 року на 2,5-метровому рефлекторі, Габбл установив, що на один квадратний градус неба в середньому припадає 131 галактика (із зоряною величиною до 20m). Який важливий висновок випливає з цього незвичайного відкриття?

Нехай N(m) - число об'єктів на заданій ділянці неба, видима зоряна величина яких дорівнює m. Тоді, як стверджує теорема Зеєлігера, виконується співвідношення: . На 6-метровому телескопі знайдено, зокрема, що N(24)=3,984N(20)?1,4·109. Про що це свідчить?

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >