Великий Вибух Всесвіту

Подумки повертаючи картину руху галактик у зворотному напрямі, ми неминуче дійдемо висновку, що сукупність галактик довкола наc виникла внаслідок вибухового розширення колись надгустої гарячої плазми.

Десь понад 1010 років тому вся речовина і вся енергія сучасного Всесвіту були зосереджені в одному згустку (точці) з щільністю 1022г/см3 і температурою 1016К. Усі релятивістські моделі Всесвіту, побудовані зараз, беруть початкову сингулярність за вихідну точку. Цей стан характеризується безмежною густиною, нескінченною кривизною простору й нульовим моментом часу. Саме в момент t = 0 стався Великий Вибух Всесвіту, після чого матерія, набувши гігантський імпульс, стала розширюватися, вступивши на сучасний шлях розвитку, який спостерігається.

Це був не звичайний вибух подібно до того, що утворюється при детонації заряду вибухової речовини. Великий Вибух відбувається водночас скрізь, охопивши з самого початку весь простір. Кожна частинка тут відлітає якнайдалі від інших, тоді як у разі вибуху в повітрі він починається з певного центра й поступово охоплює все більші і більші області простору. Ще одна його характерна особливість: високий тиск у просторі, охопленому вибухом, не прискорює, а навпаки, сповільнює розширення Всесвіту. При дальшому збільшенні об'єму певної маси частинок зменшується її тиск, відтак енергія Е в цьому об'ємі. Вона, звичайно, не йде на збільшення кінетичної енергії речовини, що розширюється, бо відсутні перепади тиску. При зменшенні енергії речовини, яка залежить також від взаємодії частинок, зменшується і її маса , відтак іде на спад гравітаційна сила притягання. Тож більшим початковим тискам відповідає більша енергія, отже і маса речовини, внаслідок чого гальмування речовини посилюється, а розширення Всесвіту сповільнюється з наступним різким прискоренням.

Ідеї сингулярності і Великого Вибуху Всесвіту свідчать про те, що наука опановує все нові і нові області знань, розкриває незвичні з погляду існуючих законів природи явища і властивості. Пізнання світу не має меж, проявляє нескінченну різноманітність, заявляючи про свою якісну невичерпність.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >