Космологічний принцип однорідності та ізотропності

На сьогодні можна з упевненістю сказати (це підтверджують спостереження), що у великому масштабі Всесвіт однорідний. Він у середньому однорідний з точністю до 10-20%, бо оптичні телескопи приймають світло від об'єктів, розташованих від нас не далі кількох мільярдів парсек. Такий об'єм простору вміщує близько мільйона згущень і надзгущень галактик. Відхилення в густині розподілу речовини від середнього значення в масштабах 1000Мпс не перевищують 3%, а в більших масштабах ці відхилення істотно менші. Тобто Всесвіт можна розглядати як однорідне неперервне середовище, «атомами» якого є галактики, згущення галактик, а то й надгалактики. У великих масштабах речовина розподілена не тільки однорідно, але й проявляє вражаючу ізотропність, тобто незалежність властивостей від напряму в просторі. Це стосується як руху, так і астрофізичних властивостей Всесвіту

Сучасні точні методи встановлення однорідності та ізотропності матерії у Всесвіті пов'язані з вимірюванням саме реліктового випромінювання, що надходить до нас з величезних відстаней. Ці виміри не виявили жодних його відхилень у різних напрямах неба з відносною точністю 10-4 - 10-3. Отож мікрохвильове фонове випромінювання має строго однакову інтенсивність в усіх напрямах. Це також підтверджує ідею однорідності - ізотропності розподілу речовини в космосі. Заодно ця особливість свідчить на користь космологічного походження самого випромінювання.

Треба визначити, що спостережувана однорідність та ізотропність Всесвіту стосується відносно великих відстаней у ньому. В малих масштабах Всесвіт неоднорідний і має певну структурованість.

Згідно з теоремою Зеєлігера, при рівномірному розподілі галактик повинно бути , де N(m) - число об'єктів у заданій ділянці неба, видима зоряна величина яких не більша за m. Ще в 1934 році Габбл на 2,5-метровім рефлекторі знайшов , що теорема Зеєлігера виконується для всіх обраних напрямів. З цього випливало, що в середньому розподіл галактик у світовому просторі є і однорідним, і однаковим в усіх напрямах, тобто ізотропним.

Закон Габбла, відкриття реліктового випромінювання, його однорідності та ізотропності, вияв цих властивостей у розподілі речовини Всесвіту стали незаперечним доказом того факту, що світ, в якому ми живемо, нестаціонарний і постійно розширюється. Він змінюється з часом, його минуле нетотожне теперішньому стану, а теперішнє - майбутньому. Далекі галактики і їх згущення розбігаються від нас.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >