Карти в житті та господарській діяльності людини

Географічна карта є незамінною при розв'язанні господарських завдань, які пов'язані з вивченням, охороною, освоєнням і перетворенням територій. Розвідування корисних копалин, облік і оцінка сільськогосподарських земель, вод, лісів, проведення меліоративних робіт, проектування шляхів, каналів та інших промислових та природоохоронних об'єктів неможливі без карт і планів місцевості. Топографічні карти мають винятково велике і різнобічне застосування у військовій справі, а також у пішохідному туризмі, спортивному орієнтуванні.

Неможливо переоцінити роль карт у вивченні географії. Вони не тільки допомагають більш чітко уявити взаєморозміщення об'єктів і явищ, але й дозволяють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності, які існують у природі між природними і суспільними об'єктами.

Список використаної літератури

  • 1. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник/ Н.В. Алисов, Б.С. Хорев.- М.: Гардарики, 2001.- 704с.
  • 2. Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник / В.В. Безуглий, С.В. Козинець.- К.: Видавничий центр "Академія", 2003 - 688 с.
  • 3. Білорус О.Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук'яненко та ін.- К., 1998,- 416 с.
  • 4. Географічні таблиці: Довідкові матеріали.- Тернопіль: Джура, 1998.- 230 с.
  • 5. География: Справ, материалы. - М.: Просвещение, 1988.- 400 с.
  • 6. Гілецький Й.P. Географія України. Соціально-економічна з основами теорії: Підручник для 9 класу,- Львів: ВНТЛ-Класика, 2002.- 192 с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить