Аналіз ефективності використання та управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових формВступ Теоретичні основи управління капіталом підприємства Сутність капіталу підприємства як економічної категорії Види та структура капіталу підприємства Методика оцінки ефективності управління капіталом на підприємстві Аналіз системи управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм Аналіз фінансово-госоподарської діяльності підприємств Аналіз складу та структури капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм Оцінка ефективності системи управління капіталом на підприємствах Розробка напрямів удосконалення системи управління капіталом підприємств Удосконалення системи управління капіталом підприємства Оцінка економічної ефективності заходів удосконалення системи управління капіталом підприємства Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві Організація охорони праці на підприємстві Безпека у надзвичайних ситуаціяхВисновкиСписок використаних джерел