Список використаної літератури

  • 1. Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 216 с.
  • 2. "Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко та ін. - К.: КНЕУ, 2006. - 664 с.
  • 3. Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф. "Економічна історія: Курс лекцій" / за ред. Лановика Б.Д. - 2-ге вид., перероблене - К.: Вікар, 2000. - 300 с. - Вища освіта XXI ст.
  • 4. Царенко О.М., Захарчук А.С. "Економіка України і світу" Курс лекцій: Навч. посібн. - Суми: Видавництво "Університетська книга", 2000 - 310 с.
  • 5. Юхименко П.Т. "Економічна історія" - Навч. посібник. - К.: Вікар, 2004. - 341 с.
  • 6. Всемирная история: В 24 т., Т.12. начало колониальных империй. - Мн.: Литература, 1996. - 592 с.
  • 7. http://help4mi. narod.ru/c_learn/gol. htm
  • 8. http://www.vuzlib.net/lanovik/_index. htm Лановик Б.Д., Матисякевич 3.М., Матейко Р.М. "Економічна історія України і, світу”: Підручник/ За ред. Б.Д. Лановика. - К.: Вікар, 1999. - 737 с. - (Вища освіта XXI століття).
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить