Силові витратоміри

Ці витратоміри засновані на залежності від масової витрати ефекту силового впливу, який придає потоку прискорення того або іншого роду. Таке прискорення виникає в процесі надання потоку якого-небудь руху (наприклад, закручування).

Додаткове прискорення пропорційно масовій витраті. Тому силові витратоміри вимірюють масову витрату, що є їхньою істотною перевагою. Крім того, завдяки малій залежності від профілю швидкостей, у них немає жорстких вимог до прямої ділянки труби перед перетворювачем витрати.

Силові витратоміри знаходять застосування для вимірювання витрати як однофазних, так і двофазних середовищ, сипучих речовин і пульпових матеріалів (наприклад, шламу).

У всіх останніх випадках знайшли застосування тільки кориолісові силові витратоміри. Турбосилові витратоміри, досить зручні для вимірювання, витрати однофазних середовищ, не придатні для двофазних, тому що при закручуванні потоку відбувається сепарація фаз під впливом відцентрової сили. Це порушує рівномірний розподіл фаз по перетину і змінює величину вимірювального моменту. У кориолісових витратомірів вимірювальна речовина рухається перпендикулярно, а не паралельно осі обертання потоку.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >