Одиниці і методи вимірювання витрати і кількості речовини

Необхідність підвищення якості продукції, що випускається, і ефективності автоматизованих систем керування технологічними процесами придає питанням точного вимірювання кількості і витрати різних речовин винятково важливе значення. До засобів, що вимірюють кількість і витрату речовин пред'являються високі вимоги по точності.

Різноманіття вимірювальних середовищ, що характеризуються різними фізико-хімічними властивостями, а також різні вимоги, пропоновані промисловістю до метрологічних характеристик і надійності вимірників витрати, привели до створення засобів вимірювання витрати, заснованих на різних принципах і методах вимірювання.

Витрата речовини - це кількість речовини, що проходить в одиницю часу по трубопроводу, каналу і т.п. Кількість і витрата речовини виражають в об'ємних або масових одиницях вимірювання. Об'ємними одиницями кількості звичайно служать літр (л) і кубічний метр (м3), а масовими -- кілограм (кг) і тонна (т). Об'ємна кількість газу іноді для порівняння представляють наведеним до нормального стану -- абсолютному тиску 101325 Па, температурі 20°С и відносної вологості 0%.

Найпоширенішими одиницями об'ємної витрати є л/год, м3/с и м3/год, а масового -- кг/с, кг/год и т/год.

Прилади, що вимірюють витрату, називаються витратомірами. Залежно від роду вимірювальної речовини вони діляться на витратоміри води, пари, газу та ін. Витратоміри бувають що показують і самописними. Часто вони забезпечуються вбудованим рахунковим механізмом (інтегратором).

До приладів, що вимірюють кількість, відносяться лічильники і ваги. За їхньою допомогою визначається кількість речовини, яка пройшла по тракту за відомий проміжок часу, для чого відраховують показання приладу на початку і кінці періоду вимірювання і обчислюється різниця цих показань.

Для визначення витрати і кількості рідини, газу, пари і сипучих тіл найчастіше застосовуються наступні основні методи вимірювання: змінного перепаду тиску, швидкісній, об'ємний і ваговий. В окремих випадках використовуються і інші методи вимірювання.

Метод змінного перепаду тиску, що має велике практичне значення, заснований на зміні статичного тиску середовища, що проходить через штучно звужений перетин трубопроводу.

Швидкісний метод -- на визначенні середньої швидкості руху потоку.

Об'ємний і ваговий методи -- на визначенні об'єму і маси речовини.

Перевагами перших двох методів вимірювання є порівняльна простота і компактність вимірювальних приладів, а останніх двох - більше висока точність вимірювання.

Відповідно до застосовуваних методів вимірювання витрати і кількості речовини вимірювальні прилади розділяються в основному на наступні групи:

КОНТАКТНІ

БЕЗКОНТАКТНІ

Статичні:

Швидкісні:

1. Змінного перепаду тиску:

1. Теплові.

- діафрагми;

2. Індукційні.

- сопла;

3. З мітками.

- сопла Вентурі;

4. Ультразвукові:

- труби Вентурі.

- часоімпульсні;

2. Трубки Піто.

- частотноімпульсні;

3. Щиткові.

- доплеровскі;

4. Вихрові.

- фазові.

Динамічні:

1. Об'ємної дії:

- кулачкові (шестеренні);

- ротаційні;

- поршневі;

- мембранні.

2. Швидкісні:

- турбінні;

- крильчасті.

3. Ротаметри

4. Вібраційні.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >