Діти мають захищати свої права


Діти мають захищати свої права. Тренінгові заняття

Демократизація українського суспільства, а разом із ним і нашої школи, вимагає все гучніше порушувати питання про права дитини: у родині, у школі, у державі. Учителька суспільно-гуманістичних дисциплін Оксана Степанова з Хмельницької гімназії № 2 розробила систему тренінгових занять з цієї проблематики

Мета: сприяти формуванню правового світогляду підлітків, який включав би систему теоретичних поглядів на права, і на цій основі формувати відповідну активну позицію підлітків у реалізації прав у житті.

Завдання:

самооцінка учасниками рівня своїх знань про права дитини;

ознайомлення підлітків з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини;

стимулювання соціальної активності й ініціативи підлітків-лідерів;

формування навичок правомірної поведінки підлітків і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права;

виховання в підлітків непримиренності до протиправної поведінки, формування навичок правомірного реагування на неправомірні дії однолітків;

вироблення в підлітків-лідерів мотивації до організації просвітницької роботи серед однолітків;

формування в підлітків-лідерів навички надання одноліткам необхідної підтримки, консультативної допомоги у проблемах, пов'язаних із правами дитини.

Основні поняття для засвоєння: декларація, конвенція, закон, права дитини, права (економічні, політичні, громадянські, соціальні, екологічні, культурні), нормативно-правовий акт, правозахисні організації.

Обладнання: текст епіграфу, анкети учасника тренінгу (початкове та заключне опитування), правила проведення тренінгу, завдання тренінгу, законодавство України про захист прав дитини, міжнародне законодавство про права дитини, виставка на тему.

Вступний блок

1. Вправа «Вступ» (3 хв)

Вправа «Вступ» складається з таких кроків:

представлення тренерів (у разі, якщо учасники з ними незнайомі);

оголошення теми тренінгу;

ознайомлення учасників з особливостями методики проведення заняття.

Вступне слово тренера. Тема сьогоднішнього заняття «Що необхідно знати дітям, щоби вміти захищати свої права?» Теоретичний і практичний матеріал сьогоднішнього тренінгу має на меті краще пізнати себе, допомогти вам усвідомити глибинний зміст і суть прав дітей, навчитись аналізувати, регулювати свою поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом захисту прав дитини.

Дане заняття не є серією лекцій, які бажано слухати в тиші, записувати та запам'ятовувати. Заняття дасть вам змогу розглянути вже напрацьований досвід у сфері прав дитини, їх розвитку. У ході заняття планується ознайомлення з текстом Конвенції ООН «Про права дитини», законодавством України про захист прав дитини, механізмами захисту ваших прав.

З дитинства відоме слово «тренування». Слово «тренінг» означає те ж саме - тренування нових навичок. Наш сьогоднішній тренінг буде складатися з трьох блоків: вступного, основного та заключного. Під час вступного блоку нам необхідно прийняти правила тренінгу, провести вправи «знайомство» й «очікування». Під час основного блоку ми дізнаємось, які умови необхідні для захисту прав дитини та яке міжнародне й українське законодавство спрямоване на захист прав дитини. Під час заключного блоку ми підіб'ємо підсумки нашого заняття. Чого ж слід навчитися, захищаючи свої права? Це довгий список, але, перш ніж навчитися захищати права, треба дізнатись, які саме права є в дитини та яким чином їх можна захистити. Саме на ці запитання ми будемо шукати відповіді під час сьогоднішнього тренінгу.

Вправа 2. «Правила тренінгу» (3-5 хв)

Мета: установлення атмосфери довіри та співпраці між учасниками тренінгу.

Обладнання: великий аркуш паперу, маркери.

Хід проведення

На початку тренер пропонує кілька правил, далі учасники тренінгу його доповнюють. Правила вписуються маркером на великий аркуш паперу та вивішуються на видному місці. Отже, кожний з учасників тренінгу буде (нижче подаємо приблизний перелік правил):

доброзичливим;

коректним;

тактовним;

толерантним;

терпимим;

конструктивним;

говорити від свого імені;

активним;

говорити на тему;

говорити лаконічно;

дотримуватись «правила руки» (піднімати руку, коли бажає висловити свою думку);

дотримуватись «правила двох рук» (тренер або будь-який з учасників піднімає дві руки, коли в аудиторії стає шумно).

Вправа 3 «Знайомство учасників тренінгу» (15 хв)

Мета: створення емоційно комфортної атмосфери довіри, розкутості, подолання сором'язливості, що сприяє результативній спільній роботі учасників тренінгу. Вправа «Знайомство», як і попередня вправа «Правила», є неодмінним етапом проведення тренінгу, навіть тоді, коли всі учасники тренінгу знайомі один з одним.

Обладнання: бейджі або листочки клейкого паперу, фломастери.

Хід проведення

Тренер пропонує кожному учаснику тренінгу написати ім'я, яким би він хотів, щоб його називали у групі, а також можна написати слово, що асоціюється в нього з поняттям «право». Можна намалювати символ (емблему), що відображає індивідуальність, захоплення, переконання.

Далі необхідно, щоб кожний стисло прокоментував написане слово, що асоціюється в нього з поняттям «право». На представлення кожному учаснику дається 20-30 секунд.

Вправа 4 «Очікування» (15 хв)

Мета: отримати інформацію про те, з якою метою прийшли учасники тренінгу на заняття, провести вхідний моніторинг уявлень старшокласників про проблему прав дитини. Визначити рівень їх зацікавленості цією проблемою.

Обладнання: вхідна анкета учасника тренінгу.

Хід проведення

Тренер пропонує кожному учаснику тренінгу заповнити вхідну анкету учасника тренінгу. Після цього можна провести стисле обговорення за такими запитаннями:

Як ви гадаєте, для чого дитині потрібні права?

Чи актуальна нині охорона прав дитини?

Хто з вас може сказати, що дуже добре обізнаний з міжнародним та українським законодавством, zrt захищає права дитини?

Чи хотіли б ви сьогодні більше дізнатись про законодавство, яке вас захищає?

Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

Основний блок

Вправа 5 «Які умови необхідні для захисту прав дитини?» (20-25 хв)

Мета: сприяти зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав дитини; наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують необхідні умови для виживання й розвитку дитини.

Обладнання: сім листків самоклейкого паперу (або сім смужок паперу, що кріпляться шпильками для шиття), на кожній з яких великими буквами (так, щоб можна було прочитати із залу) написано одне з таких слів: «ДІВЧИНКА», «РОДИНА», «ДІМ», «ОСВІТА», «ЛЮБОВ», «ПРАВА», «НАДІЯ»; 7 різнобарвних товстих вовняних ниток (1,5 м), ножиці.

Хід проведення

Вправа починається зі вступного слова тренера: «Народжується дитина. Щоб вона стала людиною, слід оточити її любов'ю, піклуванням. Звернемось до Конвенції ООН «Про права дитини», де записано: «Кожна людська істота до досягнення 18-річного віку - дитина».

Чому для захисту прав дитини було прийнято окремий законодавчий акт, який називають «Світовою конституцією прав дитини», - Конвенцію про права дитини? Тому, що дитину ані в чому не можна порівнювати з дорослими».

Для сприяння зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав дитини та наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують необхідні умови для виживання та розвитку дитини, тренер пропонує випробувати методику «Нитки». Перед початком випробування методики тренер просить групу сісти півколом, щоби створити своєрідний амфітеатр. Потім із числа учасників тренер вибирає сім осіб, які одержують картки зі словами. Учасники майбутньої дії стають спиною до аудиторії - «глядача» - та прикріплюють свої картки на груди так, щоб до визначеного часу «глядачі» їх надпис прочитати не могли. У центр півкола викликається учасник, який одержав картку зі словом «ДИТИНА». Потім тренер починає розповідати історію, запрошуючи у визначених моментах увійти в коло дії по черзі інших з вибраних ним шести учасників. Кожний із них один із кінців кольорової нитки, запропонованої тренером, затискає в руці, а інший кінець віддає «ДИТИНІ». Таким чином, поступово «ДИТИНА» опиняється в колі, з'єднана з кожним з інших учасників дії кольоровою ниткою.

Тренер. Зараз я розповім вам історію, складену на підставі фактів, що мали місце в дійсності. Отже, жила-була дівчинка. Вона росла дуже щасливою дитиною. У неї були мама й батько, бабуся й дідусь і навіть старший брат. У дівчинки була РОДИНА. (Тренер виводить учасника, якому була віддана картка «РОДИНА», і з'єднує його ниткою з «ДИТИНОЮ».)

Усі члени родини дівчинку дуже любили та піклувались про неї, вона знала тоді, що таке дійсна ЛЮБОВ. (Виводиться учасник із карткою «ЛЮБОВ». Протягується друга ниточка.)

Родина дівчинки була досить забезпеченою й жила у великому та світлому будинку. (Виходить учасник із карткою «ДІМ»; протягується ниточка.)

Дівчинка училась у школі-гімназії, одній із кращих у їхньому місті, вона одержувала ОСВІТУ. (Вихід наступного учасника з карткою «ОСВІТА», протягується ниточка.)

У такий спосіб дотримувались ПРАВА маленької людини. (Вихід учасника з карткою «ПРАВА»; протягується ниточка.)

Дівчинка з НАДІЄЮ дивилась у майбутнє. (Вихід учасника з карткою «НАДІЯ»; протягується ниточка.)

Але так уже сталось, що майже в один рік батько та старший брат дівчинки загинули в автокатастрофі. Мама, не справившись із таким горем, почала сильно пити, а бабуся й дідусь, не перенесши лиха, що прийшло, вмерли один за одним. Так у дівчинки не стало РОДИНИ. (Тренер входить у коло й перерізає ножицями ниточку «ДИТИНА»-«РОДИНА».)

А разом з рідними пішла й ЛЮБОВ. (Тренер розрізає нитку «ДИТИНА»-«ЛЮБОВ».)

У дівчинки не стало й ДОМУ. (Тренер ріже нитку «ДИТИНА»-«ДІМ»), тому що мама продала його за борги. Дівчинка разом з мамою опинилась на вулиці. Вона перестала ходити до школи. (Тренер обриває нитку «ДИТИНА»-«ОСВІТА».) Права дівчинки не дотримувались, тому що з нею поруч не було дорослих, які би про неї піклувались. (Тренер розрізає нитку «ДИТИНА»-«ПРАВА».) Лише світле проміннячко НАДІЇ ледь жевріло в її душі (єдина нитка, що залишається нерозрізаною).

Час спливав, і одного разу дівчинку небайдужі люди привели в сімейний дитячий будинок. Тепер вона вважає, що їй дуже поталанило. З нею поруч з'явились чоловік і жінка, яких вона вже називає мамою й батьком, у неї є брати та сестри (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«РОДИНА»). Дівчинка відчуває, що її люблять (тренер зав'язує нитку «ДИТИНА»-«РОДИНА»). У неї знову з'явився ДІМ, де вона почуваєш себе затишно й комфортно (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«ДІМ»). Дівчинка знову почала ВЧИТИСЬ (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА-«ОСВІТА»). Дівчинка знову могла сказати: «Я - людина, нехай поки маленька, але я маю ПРАВА (тренер зв'язує нитку «ДИТИНА»-«ПРАВА»). Як добре, що є добрі люди, і як важливо не розстатися з НАДІЄЮ.

Далі тренер просить групу подякувати учасникам дії та запрошує їх повернутись на свої місця. Методика «Нитки» припускає обговорення та рефлексію. Тренер ставить серію запитань про те, як почували себе учасники дії, якими були їхні переживання, що вони думали, які почуття в них були у процесі дії глядачів.

Досвід показує, що тренер повинен бути готовий допомогти учасникам вийти зі стану емоційної пригніченості. Це досягається словами подяки з його боку, а також нагадуванням про те, що є ще багато життєвих історій зі щасливим кінцем, і кожний із дорослих, у тому числі з тих, які зібрались у групі, може допомогти дитині в захисті її прав, у вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Це дуже сумна історія однієї дівчинки. Але вона напевно допомогла кожному відшукати відповідь на запитання: які ж умови необхідні кожній дитині для повноцінного життя та розвитку. Давайте обміняємось думками.

Після обговорення тренер питає, чи хотіли б діти прямо зараз більше дізнатись про законодавство, яке захищає їхні права, та висловлює надію, що обговорення стане підґрунтям для глибокого вивчення даної проблеми.

Після реалізації перших п'яти вправ доцільно зробити перерву на 10-20 хв.

Вправа 6 «Законодавство, яке тебе захищає» (10 хв)

Мета: ознайомити учасників тренінгу з переліком документів основного міжнародного й українського законодавства із захисту прав дитини.

Обладнання: перелік документів міжнародного й українського законодавства, що захищає права дитини.

Хід вправи

На цьому етапі тренер ділить учасників тренінгу на три групи та просить їх зайняти місця за трьома круглими столами, де вже підписана назва кожної з груп:

перша ГРУПА - експерти Комітету з прав дитини при ООН.

друга ГРУПА - експерти Всеукраїнського комітету з прав дитини.

третя ГРУПА - експерти соціальних служб України з прав дитини.

Перша група отримує перелік основних міжнародних документів, що захищають права дитини. Друга група отримує перелік законів України, що містять норми та права, спрямовані на захист прав дитини. Третя група отримує перелік основних нормативно-правових актів, в яких містяться норми, що захищають права дитини.

Через 3-4 хв один учасник із кожної групи робить невеличке повідомлення. Представник першої групи повідомляє про основні міжнародні акти, які захищають права дитини. Представник другої групи повідомляє про основні закони України, що захищають права дитини. Представник третьої групи називає основні нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що захищають права дитини.

Тренер підбиває підсумок проведеної вправи.

Вправа 7 «Хто може допомогти в захисті твоїх прав?» (10 хв)

Мета: ознайомити учасників тренінгу з основними міжнародними й українськими комітетами, організаціями та службами, які захищають права дитини, зорієнтувати підлітків, куди й до кого можна звертатись, якщо виникають проблеми порушення прав.

Обладнання: перша група отримує 3-4 примірники тексту ст. 43-45 Конвенції про права дитини. Друга група отримує 3-4 примірники тексту ст. 5 закону України «Про охорону дитинства». Третя група отримує 3-4 примірники тексту ст. 1 закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх», ст. 13 закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та ст. 6 закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Усі три групи разом із законодавством отримують письмове завдання, в якому необхідно заповнити пропуски.

Хід вправи

Тренер. Ми знаємо, що робити й до кого звертатись, коли заболить голова чи зненацька почнеться напад апендициту. А як бути, коли порушуються права дитини? Напевно, серед нас мало таких, хто жодного разу не ставив собі це запитання. Проте багато дітей не знають, до кого звертатись, і тому не можуть вчасно отримати потрібну їм консультацію та допомогу, отже, залишаються наодинці зі своїми проблемами. А дарма. У кожній місцевості існує ціла мережа організацій, служб, здатних кинути «рятівний круг» тим, хто цього потребує. Інформація, яку ви отримаєте зараз, підкаже, куди й до кого звернутись по допомогу в захисті своїх прав.

Далі кожна група отримує інформацію про міжнародні й українські комітети, організації та служби, які захищають права дитини, та готує листівку-буклет або схему-структуру «Хто тобі допоможе в захисті твоїх прав».

Через 3-4 хв один-два учасники з кожної групи зроблять невелике повідомлення про ці правозахисні органи.

Тренер підбиває підсумки вправи.

Вправа 8 «Які права дитини захищає законодавство?» (15 хв)

Мета: ознайомити учасників з основними правами, що захищаються міжнародним та українським законодавством.

Матеріали та обладнання: перша група отримує класифікацію прав дитини, які закріплені в Конвенції ООН про права дитини (див. додаток 7). Друга група - ст. 5-9 закону України «Про охорону дитинства». Третя група - ст. 21-36 Конституції України. Усі три групи разом із законодавством отримують письмове завдання, в якому необхідно заповнити пропуски (див. додаток 8).

Хід вправи

Тренер. Важлива ознака правової держави полягає в тому, що права людини в ній набувають самостійного юридичного значення і з ними мають співвідноситись усі закони. Тобто у правовій державі права та свободи людини гарантуються та реально виконуються незалежно від того, які політичні сили в ній є правлячими. Зараз кожній групі дається 5-7 хв для ознайомлення з основними правами та свободами дитини. Перша група отримує класифікацію прав дитини, які закріплені в Конвенції ООН про права дитини. Друга группа - ст. 5-9 закону України «Про охорону дитинства». Третя группа - ст 21-36 Конституції України.»

Усі три групи разом із законодавством отримують письмове завдання, в якому необхідно вставити пропуски (див. додаток 8).

Через 5-6 хв один-два учасники з кожної групи зроблять невелике повідомлення про ці основні права, що захищаються міжнародним та українським законодавством.

Тренер підбиває підсумки вправи.

ЗАКЛЮЧНИЙ БЛОК

8 ВПРАВА: підбиття підсумків (10 хв)

Мета: підбити підсумки тренінгу, закріпити отриману інформацію, знання й навички, створити у групі сприятливу емоційну атмосферу. Провести вихідний моніторинг знань старшокласників про проблему прав дитини. Визначити, чи виріс рівень їх зацікавленості цією проблемою.

Матеріали та обладнання: анкета учасника тренінгу (вихідне опитування) (див. додаток 9), листки самоклеючого паперу для написання ідей до проекту «Що може зробити кожна дитина для захисту своїх прав?».

Хід вправи

Тренер. Як один із варіантів «емоційної точки» пропоную казку «Сніжинка». Нехай це буде казка натхнення! Отже, слухайте уважно:

 • - Скажи мені, скільки важить сніжинка? - спитало Мишеня в Голуба.
 • - Не більше, ніж нічого, - відповів той.
 • - Тоді я розкажу тобі одну дивну історію, - сказало Мишеня.

Я сидів на ялинковій гілочці, біля самого стовбура, коли почав падати сніг. Це було схоже на безтурботний сон. Щоб якось убити час, я рахував сніжинки, які легенько падали на хвою моєї гілки. Я нарахував приблизно 3741952 сніжинки. Коли впала ще одна, то своєю вагою (не більше, ніж нічого...) зламала гілку». Розказавши цю історію, Мишенятко зникло. А Голуб подумав: «Напевно, для того, щоб настав мир у цьому світі, не вистачає голосу всього однієї людини».

Можливо, діти, саме вашого голосу не вистачає, щоб захистити права тих, хто має в цьому велику потребу. Тому зараз напишіть ваші ідеї до проекту «Що може зробити кожна дитина для захисту своїх прав?»

Після написання ідей листки самоклеючого паперу прикріплюються до великого аркуш ватману.

Після цього необхідно провести вихідний моніторинг знань старшокласників про проблему прав дитини. Для цього кожний учасник тренінгу заповнює анкету учасника тренінгу (вихідне опитування) (див. додаток 9).

Як підбиття підсумків усього тренінгу можна спитати учасників, що їм сподобалось, а що ні, що вони запам'ятали, що зможуть використати в майбутньому, чи хочуть вони провести такий тренінг у своєму класі.

На завершення кожний учасник тренінгу отримує «Пам'ятку учасника тренінгу про права дитини» з телефонами правозахисних організацій (див. додаток 10).

Додаток 1

ДАВАЙТЕ МЕНШЕ ГОВОРИТИ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ, А БІЛЬШЕ ПРО ЇХНІ ПРАВА

Ж-Ж. Руссо

Додаток 2

АНКЕТА УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

 • (початкове опитування)
 • 1. Прізвище, ім'я, по батькові.
 • 2. Ваш вік і клас, у якому навчаєтесь.
 • 3. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?
 • 4. Чи актуальна сьогодні проблема захисту прав дитини?
 • 5. Які права та свободи, на вашу думку, захищає міжнародне та українське законодавство?
 • 6. Чи можете ви сказати, що добре обізнані з міжнародним та українським законодавством, яке захищає права дитини:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) у деякій мірі.
 • 7. Де ви отримали знання про права дитини:
  • а) на уроках правознавства;
  • б) на спецкурсі під назвою;
  • в) ваш варіант.
 • 8. Чи хотіли би більше дізнатись про законодавство, що захищає права дитини: а) так; б) ні.

Додаток 3

Перелік основних міжнародних документів, що захищають права дитини:

 • 1. Декларація прав людини (прийнята ООН у 1948 р.).
 • 2. Декларація прав дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 р.).
 • 3. Декларація про захист жінок і дітей у надзвичайних обставинах і під час збройних конфліктів (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 р.).
 • 4. Європейська конвенція про визнання виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (прийнята Радою Європи 20 травня 1980 р.).
 • 5. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.).
 • 6. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей у 90-ті роки та План дії зі здійснення Декларації (прийнята ООН 30 вересня 1990 р.).
 • 7. Декларація принципів толерантності (прийнята на Генеральній конференції ЮНЕСКО в Парижі 16 листопада 1995 р.).
 • 8. Європейська конвенція про здійснення прав дитини (прийнята 25 січня 1996 р. у Страсбурзі Радою Європи).

Додаток 4

Українське законодавство із захисту прав дитини

Закони України:

 • (зі змінами та доповненнями, внесеними законами України станом на 1 вересня 2004 р.).
 • 1. Закон України від 23 травня 1991 р. «Про освіту».
 • 2. Закон України від 13 травня 1999 р. «Про загальну середню освіту».
 • 3. Закон України від 22 червня 2000 р. «Про позашкільну освіту».
 • 4. Закон України від 10 лютого 1998 р. «Про професійно-технічну освіту».
 • 5. Закон України від 17 січня 2002 р. «Про вищу освіту».
 • 6. Закон України від 21 листопада 1992 р. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
 • 7. Закон України від 5 лютого 1993 р. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 • 8. Закон України від 24 грудня 1993 р. «Про фізичну культуру і спорт».
 • 9. Закон України від 24 січня 1995 р. «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».
 • 10. Закон України від 1 грудня 1998 р. «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
 • 11. Закон України від 16 листопада 2000 р. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
 • 12. Закон України від 26 квітня 2001 р. «Про охорону дитинства».
 • 13. Закон України від 21 червня 2001 р. «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».
 • 14. Закон України від 26 грудня 1997 р. «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 • 15. Закон України від 10 вересня 1999 р. «Про ратифікацію Основної Угоди про співробітництво між Дитячим фондом ООН та Урядом України».
 • 16. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1993 р.
 • 17. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003р.

Укази Президента України:

 • 1. Указ Президента України «Про Національну програму «Діти України».
 • 2. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005 року».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • 1. Основна Угода про співробітництво між Дитячим Фондом Організації Об'єднаних Націй та Урядом України (Угоду схвалено й подано на ратифікацію згідно з Постановою КМ № 1198 (1198-99-п) від 05.07.99) (Угоду ратифіковано законом № 1071-XIV (1071-14) від 21.09.99).
 • 2. Постанова від 24 січня 2001 р. № 40 «Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці».
 • 3. Постанова від 6 травня 2001 р. № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад».
 • 4. Постанова від 20 січня 1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».
 • 5. Постанова від 17 серпня 2002 р. № 1133 «Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів і заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів і заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету».
 • 6. Постанова від 14 січня 2004 р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг і затвердження їх переліку».

Додаток 5

Основні нормативні акти України, в яких містяться положення про права дитини:

 • 1. Права дитини в Конституції України.
 • 2. Сімейний Кодекс України.
 • 3. Права дитини в Цивільному Кодексі України.
 • 4. Цивільний Процесуальний Кодекс України про права дитини.
 • 5. Права дітей у трудовому законодавстві.
 • 6. Житловий Кодекс України про права дитини.
 • 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення та про права дитини.
 • 8. Права дітей у Кримінальному Кодексі України.
 • 9. Права дітей у Кримінально-процесуальному Кодексі України.

Додаток 6

1-а група

ВПРАВА «Хто може допомогти в захисті прав дитини»

Підготуйте невелику доповідь, заповнивши пропуски:

Відповідно до статті 43 Конвенції про права дитини з метою розгляду прогресу, досягнутого Державами-учасницями щодо виконання зобов'язань, взятих згідно з цією Конвенцією, засновується Комітет _____. Він складається з _____ експертів, які визначаються ___.

Членів Комітету обирають таємним голосуванням із числа ___.

Відповідно до статті 44 держави-учасниці зобов'язані подавати Комітету через Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй доповіді про протягом ___.

З метою сприяння ефективному здійсненню Конвенції та заохочення міжнародного співробітництва в галузі, охопленій цією Конвенцією: спеціалізовані установи, Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй та інші органи Організації Об'єднаних Націй мають право бути представленими при ___.

2-а група

ВПРАВА «Хто може допомогти в захисті прав дитини?»

Підготуйте невелику доповідь, заповнивши пропуски:

Відповідно до ст. 5. Закону „Про охорону дитинства" основні засади охорони дитинства та державну політику в цій сфері визначає _____ шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.

Проведення державної політики в охороні дитинства, розробку та здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади в цій сфері забезпечує ______. Щорічно _____ звітує Верховній Раді України про стан _____ в Україні, становище дітей та тенденції його змін у ході впроваджених соціально-економічних перетворень. Проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення та здійснення галузевих і регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері; розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту, вирішення питань установлення опіки та піклування, організацію безкоштовного харчування, організацію пільгового проїзду, вирішення питань про надання пільг і державної допомоги дітям і сім'ям з дітьми відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують органи

3-я група

ВПРАВА «Хто може допомогти в захисті прав дитини?»

Підготуйте невелику доповідь, заповнивши пропуски:

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» для підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються ___.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю покладається на: ___.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх» здійснення соціального захисту та профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, покладається на ___.

Додаток 7

Конвенція ООН про права дитини - головний міжнародний документ про захист дітей.

Права дитини, визнані Конвенцією, можуть бути поділені на п'ять груп згідно з традиційною класифікацією прав людини.

1. Громадянські права

Вони визначені в перших 18-ти статтях Загальної Декларації прав людини (1948). Серед громадянських прав - право на ім'я та національність (ст. 7) і право на самобутність (ст. 8); право на життя (ст. 6) і принципи недискримінації (ст.2). Але серед них є також так звані «права порядності» - такі, як заборона тортур (ст. 37), право на захист від фізичного насильства (ст. 19 і 34), від свавільного арешту (ст. 37 і 40), право на приватне життя (ст. 16) та ін.

2. Політичні права

До них належать свобода думки (ст. 12), свобода вираження (ст.13), свобода зібрань (ст. 15), свобода переконань і віросповідання (ст. 14), вільний доступ до інформації (ст. 17). Слід звернути увагу на те, що Загальна Декларація прав людини до політичних прав відносить також право обирати й бути обраними під час виборів.

3. Економічні права

Стаття 4 визначає, що держави-сторони повинні вживати всіх необхідних правових, адміністративних та інших заходів для реалізації економічних, соціальних і культурних прав. Більш специфічно, поміж іншими речами, це також передбачено у праві на захист від експлуатації (ст. 32 і 36).

4. Соціальні права

Знову ст. 4, а також ст. 28 і 29, які визначають право на освіту, ст. 24 - право на охорону здоров'я та ст. 26 - право на соціальне забезпечення.

5. Культурні права

На додаток до ст. 4 у цьому контексті слід згадати ст. 31, яка визнає право на відпочинок і дозвілля, залучення до гри та участі в культурному та мистецькому житті.

На Заході положення Конвенції розподіляють на три Пі (Р's); Ргоvision - Забезпечення: права, які надають доступ до певних благ і послуг (освіта, охорона здоров'я, догляд...); Ргotection - Захист: право бути захищеними від певних дій (погане поводження, експлуатація, насильство...); Рагtісірation - Участь: право діяти за певних обставин і право бути залученими до процесу прийняття рішень.

Додаток 8

 • 1-а група
 • 8 ВПРАВА «Які права дитини захищає законодавство?»

Зробіть повідомлення, заповнивши пропуски:

Права дитини, визнані Конвенцією ООН, можуть бути поділені на п'ять груп згідно з традиційною класифікацією прав людини:

___;

___;

___;

___;

___.

Головними правами людини, що забезпечують її життя, цінність її особи, свободу, недоторканність, правовий захист, є громадянські або особисті права. Громадянські права не надаються державою, а лише охороняються та гарантуються нею.

Серед громадянських прав, закріплених у Конвенції, можна виділити:

право на _

право на _

право на

... ...

... ...

 • 2-а група
 • 8 ВПРАВА «Які права дитини захищає законодавство?»

Зробіть повідомлення, заповнивши пропуски: Закон України «Про охорону дитинства» визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток установлює основні засади державної політики в цій сфері.

У розділі II «ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ» закріплені такі основні громадянські або особисті права та свободи дитини:

У статті 6 закріплено право на ___.

У статті 7 закріплено право на ___.

У статті 8 закріплено право на ___.

У статті 9 закріплено право на ___.

У статті 10 закріплено право на ___.

 • 3-а ГРУПА
 • 8 ВПРАВА «Які права дитини захищає законодавство?»

Підготуйте невелику доповідь, заповнивши пропуски:

Закон - це документ, нормативний акт, прийнятий вищим представницьким органом державної влади, парламентом або шляхом безпосереднього волевиявлення населення (референдум), який регулює найважливіші відносини й має найвищу юридичну силу стосовно актів вищих державних органів і громадських організацій. Основним законом України є Конституція України.

У ч. 2 та ч. 3 ст. 51 Конституції України закріплено, що ___.

У ст. 52 закріплено, що ___.

У ст. 53 закріплено, що ___.

Правові норми, що захищають права дитини, містять такі основні нормативні акти України _______.

Додаток 9

АНКЕТА УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

 • (заключне опитування)
 • 1. Прізвище, ім'я, по батькові.
 • 2. Ваш вік і клас, у якому навчаєтесь.
 • 3. Чи дізнались ви про щось нове для себе про міжнародне та українське законодавство, яке захищає права дитини?
 • 4. Чи можете ви тепер назвати основні міжнародні та українські комітети, організації та служби, які захищають права дитини?
 • а) так; б) ні; в) у деякій мірі.
 • 5. Чи можете ви тепер підказати підліткам, куди й до кого можна звертатись, якщо виникають проблеми, пов'язані з порушенням їхніх прав?
 • а) так; б) ні; в) у деякій мірі.
 • 6. Яке враження справило на вас сьогоднішнє заняття?
 • 7. Що вам сподобалось і що не сподобалось під час проведення сьогоднішнього тренінгу?
 • 8. Яку інформацію, отриману сьогодні, ви зможете використати у майбутньому?
 • 9. Які питання на дану тему ви хотіли б розглянути на наступних заняттях?
 • 10. Чи хотіли б ви провести такий тренінг у вашому класі: а) так; б) ні.

Додаток 10

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

ПАМ'ЯТАЙТЕ: ВАС НЕ ЗАЛИШАТЬ НАОДИНЦІ З БІДОЮ!

Ви завжди можете звернутись по допомогу за такими телефонами:

 • 1. Телефон довіри Київського об'єднання «Соціотерапія» - 264-77-57.
 • 2. Молодіжна лінія телефону довіри Соціальної служби для молоді м. Києва (з 10:00 до 13:00 та із 17:00 до 20:00) - 221-08-08.
 • 3. Громадська приймальня Соціальної служби для молоді м. Києва - 228-73-85.
 • 4. «Для хворого від хворих» анонімна консультативна служба - 264-40-55.
 • 5. Невідкладна анонімна наркологічна допомога, консультації психолога - 265-82-27.
 • 6. Телефон довіри (цілодобово) наркологічної служби м. Києва - 265-68-61; 265-68-64.
 • 7. Психотерапевтична допомога психотерапевтичної лікувально-реабілітаційної клініки «ВІТА» - 484-26-93.
 • 8. Психологічна та юридична допомога Комітету сприяння захисту прав дитини - 295-26-96.
 • 9. «Життєвий вибір» - цілодобова служба психологічного консультування та інформації - 264-77-57.
 • 10. «Гаряча лінія» Українського Центру прав дітей та молоді - 553-57-84.
 • 11. Безкоштовна юридична допомога - 229-59-75.
 • 12. Благодійний фонд «Жіноча доля», допомога жінкам і дівчатам, які опинились у кризовій ситуації, - 228-22-94.
 • 13. Український державний центр соціальних служб для молоді - 221-12-37.
 • 14. Український консультативно-діагностичний центр матері і дитини - 212-39-91.
 • 15. Всеукраїнська Федерація багатодітних сімей - 416-52-73.
 • 16. ЕСПЕРО - Фонд реабілітації глухих дітей - 446-41-42.
 • 17. «МАМА-86» (екологічні, психологічні та соціальні консультації) - 228-31-01.
 • 18. Євангельський центр соціальної реабілітації - 444-23-37.
 • 19. Суспільна служба молоді - 530-33-53.
 • 20. Українська секція Міжнародної організації прав людини (юридичні консультації) - 296-80-22.
 • 21. Київська міська громадська організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам з дитинства «Церебрал» - 543-73-38; 274-83-17.
 • 22. Товариство інвалідів «Співдружність»(юридичні консультації) - 434-71-30; 434-64-01.
 • 23. Міжнародна незалежна асоціація тверезості (консультування, медична допомога) - 264-26-93.
 • 24. Благодійний фонд «Онколог» (допомога дітям-інвалідам з онкозахворюваннями) - 452-19-19.
 • 25. Асоціація ВІЛ-інфікованих м. Києва «Час життя» (консультації, соціальна реабілітація та допомога) - 290-64-29.
 • 26. «Совість» - Всеукраїнська асоціація захисту прав інвалідів, пенсіонерів, безробітних та дітей-інвалідів - 519-14-18.
 • 27. Український дитячий фонд (широкий спектр допомоги дітям) - 293-25-75; 293-44-73.
 • 28. Союз українок (допомога матерям і дітям) - 294-86-67.
 • 29. Київський фонд підтримки талановитої молоді - 265-25-25.
 • 30. Українська асоціація споживачів (захист прав споживачів) -216-72-49.
 • 31. Всеукраїнська безкоштовна дитяча лінія «Телефон Довіри» - 8-800-500-21-80.

Джерела інформації про права дитини в Інтернеті

ВОЕS

ВОЕS - це безприбуткова організація з прав дитини, яка подає текст Конвенції про права дитини. http://www.bоеs.oгg

Центр для дітей Європи. Центр для дітей Європи - це служба документації та інформації Програми для дітей Ради Європи. На сайті містяться документи діяльності Ради Європи, ООН та ЮНІСЕФ про права дитини. http://еuгосhild.glа.ас.uk/

Мережа інформації про права дитини (СRIN). Це глобальна мережа організацій із прав дитини, яка сприяє реалізації Конвенції про права дитини. Цей сайт в Інтернеті містить великий обсяг інформації про права дитини. http://www.crin.org

IСDС - міжнародний центр розвитку дитиня (ІСDС) під егідою ЮНІСЕФ є міжнародною базою знань і навчальним центром з питань прав дитини. На сайті міститься перелік публікацій у повному обсязі, а також у короткому викладі останні дані й тематика досліджень. http://www.unicef-icdc.org/welcome/

ІСRС - caйт Міжнародною Комітету Червоного Хреста (IСRС) містить широкий перелік інформації з питань міжнародного гуманітарного права. http://www.icrc.org

UNICEF - сайт Дитячого фонду ООН (UNICEF) містить широкий спектр інформації з питань прав дитини та зв'язків з Дитячим форумом «Голоси молоді». http://www.unicef.org

Всесвітній рух в інтересах дітей. На веб-сайті www.un.org/russian/document/27 spec/ ви можете отримати інформацію від неурядових організацій про останні події в цій галузі.

Центр соціальних служб для молоді - www.dcssm.gov.ua

Автор: О. Степанова