Суть і призначення процедури “логічного аналізу понять”

“Логічний аналіз понять” - структурування основних понять при всебічному поясненні їх змісту. Інтерпритація - чіткі визначення категорій предмета дослідження, використовуючи для цього наукові визначення. Операціоналізація - процедура конкретизації соціологічних понять чи зведення їх до таких індикаторів, які можна описувати деякою сукупністю операцій; моделювання проблеми, її деталізація. Емпірична інтерпритація та операціоналізація - не лише теоретичне уточнення основних понять. Кінцева мета - пошук аналогів у соц. діяльності - емпіричних індикаторів досліджуваних характеристик явищ, процесів, а також засобів їх вимірювання.

Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначення

Генеральна сукупність - вся сукупність явищ, об'єктів, стосовно яких досліджується проблема. Пізнати всю генеральну сукупність дуже важко. Достатньо обстежити частину сукупності і на підставі частини зробити висновок про ціле. Ця частина називається вибірковою. Вибірка має бути репрезентативною - за окремими параметрами склад обстежуваних елементів має наближатися до відповідних пропорцій генеральної. Складові вибіркової сукупності - об'єкти репрезентації. Існує декілька способів відбору. За випадкового кожна одиниця генеральної може потрапити в вибіркову. Спрямований відбір - такий, за якого одиниці сукупності відібрані спрямовано. Випадкові способи: ймовірнісний, районований, статистичний. Спрямовані - квотний, стихійний. Систематична вибірка - добір здійснюється з певним кроком. Гніздова - добір певних статистичних груп. Стратифікована - вибірка в кілька етапів, на кожному з яких змінюється одиниця добору.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >