Поняття соц. дослідження, його завдання

Соціологічне дослідження - це система логічно послідовних методологічних, методологічних та організаційно-технічних процедур. Метою її є глибоке вивчення, аналіз і систематизація соціальних фактів, виявлення зв`язків, залежностей між соціальними явищами і процесами, прийняття на основі зібраної інформації рішень, розробка заходів щодо управління об`єктом, котрий досліджується, його прогресивним розвитком.

Соціологічні дослідження проводять з метою вирішення таких, як правило, завдань:

опис певної соціальної реальності;

пояснення суперечностей чи особливостей функціонування окремих спеціальних спільнот чи процесів (соціальних конфліктів, безробіття, напруженості відносин у трудовому колективі тощо);

прогнозування тенденцій розвитку (зміни у ставленні до праці, у виробничих стосунках, динаміка безробіття тощо);

практичне перетворення соціальної реальності (запровадження соціальних технологій, проектів, планів та ін.).

Поняття процедури, методології, методики і техніки соц. дослідження

Процедура - певна послідовність усіх операцій, комплекс організаційних та пізнавальних дій дослідника.

Методологія - система принципів, визначених діалектичним підходом до об`єкта, що вивчається. А діалектика передбачає розгляд якостей і характеристик об`єкта в їх різноманітних зв`язках і відносинах з іншими об`єктами, у розвитку та змінах. Принципи методології реалізуються за допомогою конкретних методик соціологічних досліджень.

Методика - сукупність технічних заходів, зв`язаних з методом дослідження, у тім числі окремі операції, їхня послідовність і взаємозв`язок.

Техніка соціологічного дослідження - це сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання певного методу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >