Співввідношення понять “управління “ та “керівництво”. Методи та стилі керівництва

Управління -- це можливість і здатність певного суб'єкта впливати на суспільство (або його окремі спільності) з метою упорядкування, збереження якісної специфіки, стабільного функціонування, розвитку та удосконалення.

К Маркс розглядав управління, як регулювання відносин власності, без чого неможливий прогрес і добробут людини. М. Вебер розкрив необхідність та сутність механізму контролю і стимулів у відносинах та діяльності індивіда і груп, що стали важливою методологічною основою концепції соціального управління.

На сучасному етапі виділяють наступні функції управління:

Забезпечення охорони здоров'я громадян

Вирішення житлових проблем

Захист прав та інтересів найманих працівників та роботодавців

Перерозподіл прибутків

Поліпшення природного середовища

Організація загальної, технічної, мистецької освіти та виховання

Організація досліджень у галузі фундаментальних і прикладних наук

Підвищення кваліфікації працівників, забезпечення робочими місцями

Забезпечення розвитку мистецтва і культури тощо.

Водночас поняття керівництва має більш вузьке значення і може бути визначене як представництво державної влади в колективі для здійснення управлінської діяльності, а сам керівник є представником цієї влади, який має певні права (формальний лідер) і зобов'язаний об'єднувати і спрямовувати людей до визначеної мети. Для ефективної діяльності він має володіти різними методами керівництва, тобто сукупністю прийомів, які використовуються в процесі керівництва.

Відомі такі групи методів:

Адміністративні, що породжуються адміністративно-нормативними відносинами і ґрунтуються на можливості примусу;

Економічні, за яких становлення бажаної для керівника поведінки підлеглих відбувається під впливом економічних чинників і стимулів;

Соціально-психологічні, що полягають у створенні у колективі таких умов, за яких вибір підлеглими бажаної для керівника поведінки відбувається під впливом психологічного клімату колективу, системи його ціннісних орієнтацій, авторитету самого керівника тощо.

Стиль керівництва -- це в певний спосіб упорядковане застосування різних управлінських методів, що залежать від особистих здібностей і особливостей характеру конкретного керівника. Полярними стилями керівництва є демократичний, за якого керівник радиться із підлеглими, обговорює з ними різні варіанти рішень, намагаючись не нав'язувати своєї думки, і адміністративний, коли ініціатива зосереджується в руках керівника, дії підлеглих максимально контролюються.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >