Основні ознаки суспільства

Сусп. - ключове поняття соціології, соціальна система країни, сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності, соціальні норми, і хар-ся соціокультурною ідентичністю його членів. Воно має наступні ознаки:

Спільність території (становить основу соціального простору, у якому проживають та взаємодіють члени сусп., збігається з державними кордонами).

Певний рівень розвитку культури.

Система норм і цінностей.

Цілісність та сталість (забезпечується за допомогою системи норм та цінностей, а також системи культури, що є основою зв'язків між людьми та мають велику інтегруючу силу).

Здатність підтримувати та відтворювати систему внутрішніх зв'язків (воно поповнюється, головним чином, за рахунок народження дiтей, й вiдтворює свою будову діяльністю власних членів).

Автономність, саморегуляція, саморозвиток (сусп. без втручання зовн. сил може створювати такі умови життя, що необхідні для задоволення людських потреб).

Типологія суспільства

Типологія сусп. відбувається за різними критеріями: 1) головний спосіб здобуття засобів до існування (збирачів та мисливців; садівничі сусп.; аграрні сусп.; промислові сусп.); 2) ціннісний критерій (традиційні - індивіди керуються традиціями та обмежені у виборі; сусп., що керуються зсередини - домінують особисті, чіткі моральні цінності; сусп., кероване ззовні - для досягнення успіху необхідно враховувати зовнішні обставини); 3) розвиток управління і ступінь соціального розшарування (просте - родоплемінна організація, відсутність майнового розшарування, класів та держави; складне - існує соціальне розшарування, нерівність); 4) політичний режим (демократичне, тоталітарне, авторитарне); 5) рівень відкритості зовнішньому світові (відкриті, закриті); 6) панівна релігія (ісламське, православне, католицьке тощо); 7) стадії розвитку (доінстріальне, індустріальне, постіндустріальне); 8) писемність (дописемні, писемні); 9) формаційний підхід (первісна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, комуністична формація).

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >