М.Гредескул про потреби людини, їх соціальну роль та засоби вдоволення

Соціолог Гредескул відомий як критик марксизму. Усі потреби людини він поділяв на 2 групи: нижчі (тваринні) і вищі. Задоволення нижчих потреб призводить до виникнення “екон. фактора”. А оскільки потреби мають психічну, ідеальну природу, то й екон. фактор є ідейним, а не матеріальним. Свої потреби люди задовольняють суспільним способом. У результаті виникають ек. відносини і екон. структура суспільства. Однак ці й інші відносини мають регулюватися, тому потрібні держава і право. На думку Гредескула економіка, держава і право утворюють “будову”, головною функцією якої є забезпечення задоволення людських потреб шляхом суспільної господарської діяльності.

А.Звоницька та С.Дністрянський про соціальні зв'язки, тлумачення ними понять “спільноти”, “спільність”

Дністрянський: соц. зв'язки виникають з необхідності задоволення людьми своїх потреб. Історично-соц. зв'язки розвиваються від сім'ї до держави. Соц. зв'язки - церква, покоління, класи, спільності. Їх успішне функціонування - наявність норм (форма реалізації - звичай), що виникають з внутр. переконання про залежність людей та мають етичний характер. Кожен соц. зв'язок має свої власні цілі та засоби їх досягнення. Право - правила, що необхідні для нормального функціонування зв'язку. Форми права залежать від форми організації зв'язку. Право держави зафіксоване в законах. Звичаєве право - усіх зв'язків, крім держави. Ознаки держави: історична територія, населення та примус. Одна і та ж особа належить до різних соціальних зв'язків. Нація (як зв'язок) складається з людей, природної території, народної культури. Нація (як спільнота) розвивається так, щоб на своїй території створити власну державу. Спільність - різновид соц. зв'язку.

Звоницька: сусп. є наслідком спілкування між індивідами, воно має закономірний характер, еволюціонує, особистість та соціокультурне середовище знаходяться в постійному зв'язку, головний елемент соціальної дійсності - соц. зв'язок, що являє зміну свідомості, а також діяльність - спілкування - на цій основі. Аналізуються такі зв'язки: наслідування, звичаї, традиції. Їх руйнування можливе у вигляді злочину конфлікту або кризи, а відновлення - на основі альтруїзму, солідарності, симпатії.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >