Ковалевський, Грот, Кістяківський про об'єкт та предмет науки, про проблеми розвитку суспільства

Ковалевський: соц. - наука про порядок і прогрес людських суспільств, загальна теорія соціального розвитку, предмет - порівняльна історія суспільних та політичних установ. Основний соц. закон - закон прогресу (посилення соціальної солідарності між різними соціальними групами, класами). Основне завдання соц. - виявлення сутності такої солідарності, вивчення її різних форм. Соціальний прогрес відбувається під впливом різних чинників, жоден із яких не є вирішальним. Революція не є рушієм суспільного прогресу.

Кістяківський: реальність, яку має вивчати соціологія включає економічні відносини, дії людей, зумовлені соціальною дійсністю. Основа соціального життя - взаємодія людей, у якій складаються певні форми колективної свідомості. Три умови для досягнення науковості: необхідність зв'язку теоретичних понять з реальним світом, виявлення причинних відносин в соціальній сфері, важливість системи цінностей. Основне завдання соціології - поєднати телеологічний і причинно-пояснювальний підходи в розумінні суспільного життя. Є представником соціології права. Ідея права належить до сфери цінностей. Природа права - двоїста: зовнішня форма існування справедливості та сфера соціальних відносин.

Грот: прихильник позитивізму Спенсера. Типи розвитку: прогрес, регрес, інгрес. Критеріями виділення типів є здатність людини до збереження своєї енергії (прогрес), її втрата (регрес) або її сталість (інгрес). Соціологія - психологія сусп. На різних етапах об'єктом соціології може бути: аналіз явищ пізнавальної діяльності сусп. (мова, наука, знання), аналіз явищ почування сусп. (мораль, худ. творчість), аналіз явищ волі сусп. (політичні, релігійні тенденції), аналіз явищ діяльності сусп. (культура, закони та норми). Соціологія має 4 відділи: філологія, соціальна етика та наука про мистецтво, політ. історія та релігія, юридичні та економічні науки.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >