О. Стронін про пірамідальну будову суспільства

Представник вульгарного органіцизму в Росії (ототожнення соціального та біологічного організмів). Сусп. - організм у буквальному розумінні цього слова. Соціологія - наука, подібна до фізіології, має використовувати метод аналогій. Сусп. має пірамідальну будову: три класи (демократія - судді, законодавці, адміністратори; середній клас - орендарі, мануфактуристи, банкіри; аристократія - землероби, торговці), кожний з них утворює трикутник. Представники першого - “зливаються” в одній точці та тісно пов'язані з представниками другого (орендарі - послідовники законодавців, бо дають життя економіці, як законодавство політиці; мануфактуристи - суддів, адже обробляють продукти попередніх; банкіри - адміністраторів, що виконують розподільчу функцію). Представники третього володіють людською працею та є “основою”, бо від стабільності основи залежить стабільність “піраміди”. Інтелігенція не входить до жодного трикутника, створюючи духовне життя сусп. Виконує три функції: пізнавальну, естетичну, практичну.

Соціологічне вивчення економічних відносин Подолинським, Зібером, Туган-Барановським

Зібер: пропагував економічну теорію Маркса, однак не сприймав неминучості пролетарської революції, був прихильником еволюційного розвитку, перехід до нового ладу відбудеться мирним шляхом через кооперативний рух. З усіх форм кооперації він обирає толоку - об'єднання односельчан чи сусідів для допомоги одному з них. Це явище розглядається як залишок “общинної роботи” родового устрою, традицію. Вчений стверджує, що внутрішня структура інституту сім'ї залежить від економічного устрою суспільства. Регулятор економічних процесів - праця.

Подолинський: праця - таке споживання механічної та психічної роботи, нагромадженої в організмі, яке має результатом збільшення кількості перетворювальної енергії на земній поверхні. Вчений ставить завдання “з'ясувати значення умов, які супроводжують проходження праці, представити найголовніші прояви в житті людей і вказати на наслідки споживання праці, тобто на наслідки впливу трудящих людей на навколишнє середовище”. Ідеал сусп. - народ сам керує економічною сферою життя. Економіка повинна розвиватися за принципом добровільності, створюватися господарські асоціації різного порядку.

Туган-Барановський: розробив теорію розподілу, визначав 2 фактори від яких залежить заробітна плата (зростання продуктивності сусп. праці - економічний фактор; соціальна сила робітничого класу - соц. фактор). На основі першого з них відбувається зростання національного доходу. Другий - визначає рівень середньої зарплати. Величина прибутку визначається тими ж факторами. Прибуток - соц. явище, основою є власність на засоби виробництва. Вивчає кооперацію у різних сферах господарського життя.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >