Оцінка системи водопостачання

Визначаємо запас води в наявних ємностях і розрахуємо кількість осіб, що вкриваються, забезпечених водою протягом заданого терміну з нормою 3 літра на одну особу, що вкривається за добу:

де, WО. ВОД - запас води в ємностях, л,

СДІБ - кількість діб для перебування в сховищі,

Wi ВОД - норма води (3 л) на одну особу, що вкривається на добу, л. доб. / чол.

1. Визначаємо можливості системи по забезпеченню водою в аварійній ситуації. На підставі норми на одну особу, що вкривається (3л на добу) знаходимо, що система спроможна забезпечити:

Nо. вод = = 280 осіб,

Nо. вод >

Це означає, що всі забезпечені водою.

2. Оцінюємо можливості системи водопостачання осіб, що вкриваються у сховищі:

Кз. вод. з = = 1,34

Висновок: Водою можуть бути забезпечені 280 осіб, що вкриваються у сховищі.

Оцінка санітарно-технічної системи (санвузлів і каналізації)

Визначаємо кількість осіб, що вкриваються, забезпечуваних системою, з урахуванням кількості елементів і існуючих норм: одна напільна чаша (унітаз) і один пісуар на 150 чоловіків, одна напільна чаша (унітаз) на 75 жінок, умивальник із розрахунку один на 200 осіб, що вкриваються, але не менше одного на санвузол.

У помешканні санвузла повинний бути аварійний резервуар для збору стоків із розрахунку 2 л стічних вод у добу на одну особу, що вкривається:

Win. = 2 л. доб /чол.

На підставі розрахунків визначаємо кількість осіб No. cm, що обслуговуються системою сантехнічних устроїв (Wo. ст.) і показник, що характеризує можливості системи по життєзабезпеченню, чол.:

де, СДІБ - кількість діб;

WO. CТ - кількість літрів води, що забезпечує системи санітарно-технічних устроїв;

No. cm. - кількість вкриваємих осіб.

1. Визначаємо можливості санітарних вузлів.

На підставі норм: один унітаз на 75 жінок, один унітаз і один пісуар на 150 чоловіків, знаходимо, що жінки складають 209 х 0,1 = 21 особи, тоді чоловіків буде 209 - 21 = 188.

Для чоловіків потрібно 188: 150 = 2 унітаза і 2 пісуара. Для жінок потрібно 21: 75 = 1 унітаз.

Загальна кількість потреби унітазів складає 1 + 2 = 3, а є лише 2, потрібно встановити додатково 1 унітаз. Загальна кількість пісуарів складає 1, а потрібно 2. Необхідно встановити 1 додатковий пісуар.

2. Визначаємо можливості по збору стічних вод санвузлів в аварійному режимі.

Потрібно ємність на 209 х 2 х 2 = 836 л, а є на 1100 л, потрібність забезпечено.

  • 3. Оцінюємо можливості санітарно-технічної системи.
  • а) забезпечення ємністю для стічних вод:

Кз. ст. вод. з = 1100 /836 = 1,315

б) забезпечення сантехнічними устроями:

Кз. су з= 3/5 = 0,6

Висновок: Санвузли не забезпечують осіб, що вкриваються в сховищі, а каналізація забезпечує потреби вкриваемих. Необхідно додатково установити: 1 пісуар і 1 унітаз.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >