Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруджень

Для забезпечення життєдіяльності осіб, що вкриваються, захисні спорудження обладнують системами повітропостачання, водопостачання, санітарно-технічною системою, електропостачання і зв'язку.

При оцінці систем життєзабезпечення визначимо кількість осіб, що вкриваються, життєдіяльність яких може забезпечити система протягом встановленого терміну.

Послідовність і отримання оцінки систем повітропостачання

1. Виявляємо тип, склад і параметри системи і визначимо кількість поданого повітря системою в 1-му та у 2-му режимах: у режимі 1 ("чистої вентиляції") і в режимі 2 ("фільтровентиляція").

Наприклад, якщо в сховищі установлені комплекти ФВК-1, то система забезпечує подачу повітря в режимі 1:

600+600 = 1200 м3/ч., у режимі 2 - 300м3.

Якщо установлений ФВК-2, то система забезпечує в режимі 1: - 1200м3, а у режимі 2 - 300м3.

2. Визначаємо кількість осіб, що вкриваються, яких може забезпечити система очищеним повітрям з урахуванням таких норм: у режимі 1 у залежності від кліматичної зони - 8 м3/г на людину - для 1 зони (температура зовнішнього повітря до 20°С); 10 м3/г на людину для 2 зони (20-25°С), 11 м3/г на людину - для 3 зони (25 - З0°С) і 13мЗ для 4 зони (більш 30°С); а у режимі 2 - 2 м3/г на одну особу, що вкривається і 5 м3/г на одного працюючого на пункті керування незалежно від зони:

де, Wo - загальна продуктивність системи, м3/г;

Wi - норма подачі повітря на 1 особу у годину, м3 осіб/г.

При наявності в системі додаткових електроручних вентиляторів, можливості системи в режимі 1 збільшуються на 900 м3/г від вентилятора типу ЭРВ-72-2Н і на 1300 м3/г-типу ЭРВ-72-3.

Якщо система повітропостачання сховища обладнана на базі промислового вентилятора з електроприводом із фільтрами-поглиначами типу ФП-300, то продуктивність системи визначають по кількості ФП-300. Продуктивність установки з одним фільтром-поглиначем ФП-300 складає 300 м3/г.

На об'єктах, де можливі наземні пожежі, сильна загазованість шкідливими речовинами і для підприємств із пожежонебезпечним виробництвом, система повітропостачання оцінюється так само як при режимі 2 (із регенерацією повітря).

Визначаємо можливості системи в режимі 1 (чистої вентиляції). З урахуванням того, що продуктивність одного комплекту ФВК-1 у режимі 1 складає 1200 м3 /г загальна продуктивність системи в режимі 1 складає:

W0 = 1200 м3/г + 900 м3/г = 2100 м3/г.

На підставі норми подачі повітря на одну особу, що вкривається в режимі 1 для 2 кліматичної зони Wi=10 м3/г система може забезпечити повітрям:

Nо. пов= W0/Wі = = 210 осіб, Nо. пов >

Це означає, що всі забезпечені повітрям.

Оцінюємо можливості системи повітропостачання очищеним повітрям осіб, що вкриваються у сховищі:

при чистій вентиляції

Кз. пов = =1.004

Висновок: Система повітропостачання може забезпечити в необхідному режимі всіх осіб, що вкриваються.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >