Визначення необхідних захисних властивостей

а) по ударній хвилі.

Розраховуємо максимально надлишковий тиск ударної хвилі, очікуваний на об'єкті при ядерному вибуху. По додатку.1 с.228 [1] при Rх=2км, q=20 Кт, для наземного вибуху:

ДPmax = ДPф потреб =18 кПа.

б) по радіоактивному випромінюванню.

Визначаємо необхідний коефіцієнт ослаблення радіації по формулі:

P1 - максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті, обумовлений по додатку 12, с.251 [1] при Rx = 2 км, Vc. = 100 км/год, потужності 20 кт:

Р1= 1600 Р/г.

По додатку 12а, с.252 [1] визначаємо:

tвип - час випадання радіоактивних речовин, рівний в середньому 1 год.

Тут 96 - період однократного випромінювання (4 діб), у годинах.

Тоді:

Косл. пот. =

Дія проникаючої радіації на об'єкті при Rx = 2 км не очікується (додаток 9 [1] с.246), так як доза радіації дорівнює 20 Р.

Визначення захисних властивостей сховища

а) від ударної хвилі.

Відповідно до вихідних даних Рф зах = 100 кПа.

б) від радіоактивного зараження.

Коефіцієнт ослаблення радіації сховища не заданий, тому його визначаємо

По вихідним даним перекриття захистку складається з двох прошарків (n = 2): прошарку бетону h1 = 10 см і прошарку грунту h2 = 10 cм. Прошарки половинного ослаблення матеріалів від радіоактивного зараження, знайдені по додатку 11, с.248 [1], складають для бетону (аі) 5,7см, для ґрунту (аі) 8,1см.

Коефіцієнт Кр, що враховує розташування захистку, знаходимо по [1] табл.11.3 с.123 [1]. Для сховища, розташованого в районі забудови Кр = 8, тоді:

Ко. зах. р. з. ==63,505

Прошарки половинного ослаблення матеріалів від проникаючий радіації, знайдені по додатку 11, с.248 [1], складають для бетону (аі) 10см, для ґрунту (аі) 14,4см, коефіцієнт Кр = 8, тоді:

Ко. зах. пр. р ==25,9

Порівняння захисних властивостей сховища з необхідними

Порівнюючи Рф. зах. = 100 кПа і Рф. потреб. = 18 кПа отримуємо, що міцність забезпечена. Розглядаючи Косл. зах. пр. р. = 25,9 (тому що він менше ніж Ко. зах. р. з.) і Kocл. потp. = 95,36, знаходимо, що Косл. зах. пр. р. < Косл. потр., тобто по захисних властивостях сховище не забезпечує захист людей при ймовірних значеннях параметрів вражаючих чинників ядерного вибуху. Потрібно досипати грунту 35 см, тоді

Ко. зах ==139,6

Тепер 139,6 > 95,36 і захист забезпечено.

Визначення показника, що характеризує інженерний захист робітників та службовців об'єкту, по захисних властивостях

Визначаємо показник, котрий характеризує інженерний захист людей по захисним властивостям.

По міцності:

Кміц. = = 5,55

По радіаційному зараженню:

Кр. з. = = 0,666

По проникаючий радіації:

Кпр. р. = = 0,271

Висновок:

сховище захисна споруда укриття

Захисні властивості сховища повністю забезпечують захист укриваємих по міцності, але не повністю забезпечують захист від радіоактивного випромінювання.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >