Оцінка захисних споруджень по місткості

Місткість захисних споруджень об'єкта визначаємо відповідно до норм об'ємно-планувальних рішень. По кількості місць оцінюємо можливість укриття найбільшої працюючої зміни.

 • 1. Виявляємо наявність основних і допоміжних помешкань, установлюємо відповідність їхніх розмірів нормам об'ємно-планувальних рішень.
 • 2. Розраховуємо кількість місць для людей, що вкриваються (М) на наявній площі помешкань (Sn) з урахуванням таких норм на одну людину: Si = 0,5 м2/ocoбy для умови двох'ярусних нар, Si = 0,4 м2/особу при установці триярусних нар (для помешкань висотою 2,9 м і більше)
 • 3. Перевіряємо відповідність обсягу помешкань у зоні герметизації на одну людину, що вкривається по встановленій нормі (не менше 1,5 м2/особу). Для цього розраховуємо об'єм усіх помешкань у зоні герметизації (Vn), крім помешкань ДЕС, тамбурів і розширювальних камер, де h - висота помешкань, So - загальна площа помешкань у зоні герметизації. Тоді обсяг на одну особу, що вкривається складе:

Якщо Vi > 1,5 м3/особу, то розрахункова місткість М приймається за фактичну місткість ЗС.

4. Визначаємо показник, що характеризує захисні спорудження по місткості - можливість укриття найбільшої працюючої зміни Км:

де, М - загальне число місць у захисних спорудженнях, N - чисельність найбільшої працюючої зміни.

В ході цієї операції перевіряємо наявність у захисних спорудах необхідної кількості нар (Н) відповідно до місткості:

 • - При установці двох'ярусних нар (довжина 180 см, чотири місця для сидіння, одне для лежання) Н=М/5;
 • - При установці триярусних нар (чотири місця для сидіння, два - для лежання) Н= М/6.

Отже, на об'єкті знаходиться одна захисна споруда, у якій є:

 • - помешкання для людей, що вкриваються, площею Sn=107 м2;
 • - місце для санітарного посту - 2 м2;
 • - тамбур (шлюз) - ;
 • - допоміжні помешкання (вентиляційна і санвузли) - 40 м2;
 • - висота помешкання h=2,1 м.

Чисельність найбільшої працюючої зміни об'єкта N=222 осіб.

Визначаємо кількість місць для розміщення людей, що вкриваються, з урахуванням того, що висота помешкань сховища дозволяє встановити двоярусні нари, приймаємо в якості розрахункової норми площі на одну особу, що вкривається Si = 0,5 м2/особу, тоді розрахункова кількість місць у захисної споруди

(осіб)

Знайдене число визначає місткість сховища за умови, що обсяг помешкань у розрахунку на одну людину, що вкривається не менше 1,5 м3/особу.

Перевіряємо відповідність обсягу нормам на одну людину, що вкривається:

(/особу)

де, h - висота помешкання, м;

So - загальна площа в зоні герметизації - сума площ помешкання для осіб, що вкриваються - 107м2, санпости - 2 м2, допоміжних помешкань (вентиляційна, санвузли) - 40 м2, тобто

=107+2+40=149 (м2)

Отже, об'єм не відповідає нормам на одну людину, що вкривається.

Отже визначимо фактичну кількість людей, яку може прийняти сховище. Для цього

(осіб)

Визначаємо потрібну кількість нар для розміщення людей, що вкриваються. Висота помешкання (h = 2,1 м) дозволяє встановити двоярусні нари. При довжині нар 180 см (на 5 чоловік одні нари) необхідно встановити:

нари

Визначаємо коефіцієнт місткості , що характеризує можливість сховища по укриттю найбільшої працюючої зміни об'єкта:

Висновки:

 • 1. Об'ємно-планувальні рішення сховища відповідають вимогам норм (БНіП).
 • 2. Сховище дозволяє прийняти 92,8 % робітників та службовців найбільшої працюючої зміни.
 • 3. Для розміщення людей, що вкриваються в сховищі необхідно встановити 42 двоярусні нари, що забезпечують 20 % місць для лежання і 80 % місць для сидіння.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >