Деякі питання по цивільній обороні у військовий часСформулюйте основні положення міжнародного права щодо поранених та хворих у діючих арміях Сформулюйте основні положення міжнародного права щодо цивільного населення під час війни Які існують розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН й особливо небезпечних споруд, які використовуються конфліктуючими сторонами в районах бойових дій? Дайте визначення ЦЗН України відповідно до законодавства Зобразіть схематично структуру ЦЗН України Охарактеризуйте коротко сили ЦЗН України Сформулюйте завдання ЦЗН України відповідно до закону Які служби створюються на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань ЦЗН? Які посади перебувають у підпорядкуванні начальника ЦЗН об'єкта господарської діяльності? Сформулюйте їхні основні службові обов'язки. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, аварія, катастрофа, осередок ураження, зона зараження Наведіть класифікацію НС за характером походження Наведіть класифікацію НС за масштабами поширення Наведіть основні первинні причини НС мирного часу Дайте визначення та охарактеризуйте такі уражуючі чинники Перелічіть уражуючі фактори ядерного вибуху. У чому полягає різниця між уражуючою дією стратегічної й тактичної (нейтронної) ядерної зброї? Наведіть класифікацію отруйних речовин. Назвіть основні ОР й ознаки отруєння людини Назвіть основні ознаки застосування противником отруйних речовин у ході війни Перелічіть характеристики осередку ураження й зони зараження Перелічіть основні особливості застосування бактеріологічної зброї Перелічіть основні збудники захворювань, які використовуються в бактеріологічній зброї, й ознаки уражень людей. Перелічіть основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС Перелічіть існуючі типи приладів радіаційної розвідки й дозиметричного контролю. Які функції вони виконують? На яких методах засновані виявлення й вимір іонізуючих випромінювань? Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-5А (Б;В) Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ДП-24 На яких методах засновані виявлення й вимір СДЯР й ОР у навколишньому середовищі? Сформулюйте призначення, принцип дії та комплектність приладу ВПХР