Зміст звіту

Письмовий звіт повинен містити:

  • 1) Тему, формулювання мети й задач досліджень.
  • 2) Завдання лабораторної роботи, виконане в MathCad.
  • 3) Відповіді на контрольні запитання.
  • 4) Висновки за результатами досліджень.

Письмовий звіт повинен бути оформлений на комп`ютері, мати титульну сторінку із зазначенням назви дисципліни, теми лабораторної роботи, автора звіту та викладача, дати складання письмового звіту. Далі на кожній сторінці звіту в колонтитулах має міститись прізвище, ім`я та номер групи студента (верхній колонтитул), тема лабораторної роботи та номер сторінки (нижній колонтитул).

Контрольні запитання

Як в пакеті MathCad скорегувати невірно задане ім'я або значення змінної?

Які дії треба виконати, щоб ввести матрицю 55?

Як задати змінні, що приймають дискретні значення з проміжку, й обчислити функції від дискретного аргументу?

Як написати коментарі до програми в MathCad?

Як побудувати графік? Які параметри можливо задавати при побудові графіка?

Що таке LU-розклад матриці? Як його зробити за допомогою MathCad?

Дайте визначення власних чисел матриці. Як їх обчислити за допомогою MathCad?

Поясніть, як розв'язувати рівняння в пакеті MathCad.

Чим відрізняються програми root та Given ?

9. Як задати арифметичний вираз в МathCad?

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить