Побудова графіка функції з дискретним аргументом

Якщо аргумент і функція задані, то для введення графіка треба обрати з меню Графіки (Graphics) Декартовий графік (X-Y Plot) або клавішу @. У документі з'явиться графік з незаповненими комірками. У комірках під віссю абсцис задаються ім'я незалежної змінної і область її зміни, у комірках поряд з віссю ординат завдаються функція і область зміни її значень. Для появи графіка треба нажати піктограму = (Виконати).

Для корегування графіка достатньо клацнути на ньому лівою кнопкою миші.

Введення тексту

Для введення тексту треба обрати з меню Текст (Text) Створити текстову область (Create text region) або клавішу ”, після цього вводимо текст. Після натискання [Enter] буде вводитися новий рядок. Для виходу з текстової області треба натиснути [Shift] [Enter] .

Робота з матрицями

Для створення матриці треба обрати з меню Математика (Math) підменю Матриці (Matrices) або використати клавіші [Ctrl]М. Наприклад, для створення матриці A розміром 5х5 треба набрати А:[Ctrl]М і вказати 5 рядків і 5 стовпчиків. Елементи матриці вводяться, починаючи з 0. Для введення або виведення окремого елемента матриці набирається нижній індекс, після цього вказуються номери рядка і стовпчика елемента, починаючи з нульового номера. Наприклад, для виведення елемента A3,4 треба набрати A[3,4=. Для виведення стовпця матриці треба набрати верхній індекс, після цього номер стовпця. Наприклад, для виведення 3-ого стовпця матриці A треба набрати А:[Ctrl]6 3. Для роботи з матрицями використовуються матричні оператори, що дозволяють знаходити визначник матриці (|A), зворотну матрицю (A^-1), транспоновану матрицю (A[Ctrl]1).

Максимальний розмір матриці становить 100 елементів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >