Обчислення арифметичних виразів

Набір арифметичного виразу здійснюється відповідно до таблиці. Після набору арифметичного виразу треба натиснути клавішу =. Якщо у виразі використовується функція, її можна обрати, натиснувши кнопку панелі f(x).

Приклад. Щоб обчислити ,

слід набрати (16[Прогалина ]-2)^3[Прогалина ]/4=.

Обчислення виразів з параметрами

При обчисленні виразу з параметрами спочатку визначаються параметри привласненням їм певних значень. Після цього здійснюється набір виразу з визначеними вище параметрами.

Приклад. Щоб обчислити

при a=16, b=2, c=4,

слід набрати a:16 b:2 c:4

d:(a[Прогалина]-b[Прогалина] Прогалина]^3[Прогалина ]/c

d=

Завдання змінних, що приймають дискретні значення з проміжку, й обчислення функції від дискретного аргументу

Якщо змінна величина t змінюється від a до b з кроком h, то для її задання треба ввести t:a,a+h;b, визначивши попередньо значення a, b і h. Якщо визначено функцію c(t), то для обчислення значень функції треба набрати c(t)=.

Приклад. Якщо треба обчислити значення функції c(t)=t2, де t змінюється від 0 до 1 з кроком 0.2, то слід ввести :

t:0,0.2;1

c(t):t^2

c(t)=

При цьому в документі MathCad відобразиться :

t:=0,0.2..1

c(t):=t2

c(t)= (таблиця значень)

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >