Література

 • 1. Див.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. -- М., 1984. -- т. 4. -- с. 55.
 • 2. Див.: политология. Энциклопедический словарь. -- М., 1993. -- с. 269.
 • 3. Див.: Політологія: історія та методологія / За заг. ред. Ф.М. Кирилюка. -- К.: Здоров'я, 2000. -- С. 20.
 • 4. Див. Політологія: історія та методологія / За заг. ред. І.С. Юзюбка, К.М. Левківського. -- К.: Вища шк., 1998. -- С. 18.
 • 5. Див.: Политология: Энциклопедический словарь.-- М., 1993. -- с. 256.
 • 6. Брегеда А.Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 1999. - 108 с.
 • 7. Гелей С, Рутар С. Політологія: Навч. посібник. 3 вид., перероблене і доповнене. - К.: Знання, 1999. - 427с.
 • 8. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посібник / За ред. І.С. Дзюбка, І.Г. Оніщенко, К.М. Левківського, З.І. Тимошенко. - К.: УФІМБ, 1999. - 161 с.
 • 9. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. - К.: Вища школа, 1998. -415 с.
 • 10. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К.: Академія, 1998. - 368 с.
 • 11. Політологія: Курс лекцій / І.С. Дмитрів (керівник), О.М. Рудакевич, В.А. Кулик та ін. - Тернопіль: Астон, 1998.
 • 12. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1993. - 191 с.
 • 13. Конспект лекцій з курсу "Політологія" для студентів усіх форм навчання / І.С. Дмитрів, В.А. Кулик, О.М. Рудакевич та ін. - Тернопіль: ТІНГ, 1992. - 44 с.
 • 14. Ніконенко В.М. Політологія (курс лекцій). - Тернопіль, 1992. - 256 с.
 • 15. Основы политологии / Под ред. А. Боднара. - К., 1991. - 144 с.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить