Висновок

У даній роботі ми спробували найбільш широко розкрити застосування кратного інтегралу. Завдяки кратним інтегралам ми можемо обчислювати площу плоскої фігури, об'єм тіла, площу поверхні, обчислювати масу пластини, центр маси пластини, статичні моменти, моменти інерції, та інше. Багато відомих науковців займалися цим питанням і доводили важливі теореми.

Для того, щоб широко розкрити застосування кратного інтегралу ми побудували роботу таким чином: спочатку наведені всі необхідні теоретичні відомості, далі розглянуто алгоритми розв'язання кожного типу задач, після чого наводиться приклади, які розв'язані з повним поясненням.

Приклади розташовані у порядку зростання складності, що дає можливість поступово засвоювати викладення матеріалу.

Список використаної літератури

 • 1. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін.. Вища математика у прикладах і задачах. Частина 2. - Харків: Фактор-Друк, 2002.
 • 2. Ємець О. О., Недобачій С. І.. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Математичний аналіз» (2-ий курс, 3-ій семестр) для студентів спеціальностей «Прикладна математика», «Інформатика». - Полтава: ПолтНТУ, 2003.
 • 3. Шкіль М. І.. Математичний аналіз: Підручник: у 2 ч. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: Вища шк.., 2005.
 • 4. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 3.
 • 5. Сборник индивидуальных задач по высшей математики: Учеб. Пособие. В 3 ч. Ч.3/Рябушко А. П., Бархатов В. В., Державцев В. В., Юруть И. Е.. - М.:Выс. Шк., 1991.
 • 6. Вища математика. Основні розділи. Книга 1. За ред. проф. Г.Л.Кулініча. - К.: Либідь, 1995. - 372 с.
 • 7. Вища математика. Спеціальні розділи. Книга 2. За ред. проф. Г.Л.Кулініча. - К.: Либідь, 1996. - 336 с.
 • 8. Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Тихонович О.Ю. Посібник для розв'язування задач з вищої математики. - Х.: ХНАМГ, 2003. - 125 с.
 • 9. Станішевський С О. Вища математика. - Х.: ХНАМГ, 2005. - 270 с.

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. - К.: „Вид-во А.С.К.", 2003. - 648 с.

 • 10. Короткий російсько-український математичний словник. Печеніжський Ю.Є., Колосов А.І., Станішевський С.О. - Х.: ХНАМГ, 2008. - 100 с.
 • 11. Овчинников П.П., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М. Вища математика. Частина 1. К.:”Техніка”, 1999.
 • 12. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.ІІ. изд. четвертое.М.: Наука, 1964.
 • 13. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Т.2.изд. тринадцатое. М.: Наука, 1985.
 • 14. Кузнецов Л.А. „ Сборник заданий по высшей математике” (ТР), Москва, ”Высшая школа”, 1983.
 • 15. Несвит В.Ф., Несвит М.И. Компьютерная обучающая программ „Виртуальный преподаватель математического анализа”, Харьков, 2003.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить