Реалізація функцій менеджменту

Планування діяльності відділу

Відділ продаж та оренди нерухомості на первинному ринку

Місія організації

Надання високоякісних послуг населенню та отримання прибутку

Цілі відділу

Пошук клієнтів, продаж та оренда нерухомості на первинному ринку, консультування клієнтів та допомога в оформленні договорів.

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища

Постачальники на продаж первинного житла впливають наступним чином: вони створюють житловий фонд, тим самим формують пропозицію нерухомості. Від постачальників інформаційних ресурсів залежить коректність та вчасність формування бази даних первинного ринку нерухомості та оперативність діяльності.

Конкуренти. Ринок нерухомості Києва та Київської області перенасичений агентствам нерухомості та брокерськими посередницькими компаніями. Діяльність відділу пов'язана з такими проблемами: великий кількість конкурентів ускладнює вибір споживачів і тому необхідно постійно провадити маркетингові заходи, а також своєю діяльністю, впливати на формування сприятливого іміджу агентства.

Партнери допомагають у безпосередній діяльності шляхом надання кредитних послуг та послуг страхування на пільгових умовах, а також допомагають у формуванні пропозиції нерухомості.

Клієнти. Треба залучати багато покупців за для формування прибутку агентства.

Законодавство. Необхідно уважно складати документацію (договори, ордери, страхові поліси) за для зручності клієнтів та слідкувати, щоб усе було у рамках законодавства.

Дослідження сильних та слабких сторін

Сильні сторони:

 • · високий кваліфікаційний рівень працівників;
 • · висока забезпеченість інформаційними ресурсами;
 • · велика мережа партнерів та постачальників;
 • · гарна репутація.

Слабкі сторони:

 • · недостатня забезпеченість сучасними телекомунікаційними технологіями;
 • · далеке розташування від центру Києва;
 • · досить висока плинність персоналу.

Аналіз стратегічних альтернатив

Можливі напрямки діяльності відділу для досягнення визначених цілей:

 • · розробити дієвий механізм мотивації персоналу за для скорочення його плинності;
 • · розгалузити мережу представництв та відділень агентства у Київі та області;
 • · постійна рекламна компанія;
 • · формування постійної бази клієнтів (така база у даному випадку буде складатися переважно з юридичних осіб);
 • · налагодити систему партнерства по інших регіонах.

Вибір стратегії

Стратегія конкурентних переваг

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >