Загальна характеристика організації

Агентство нерухомості СОФІЯ+ працює на ринку нерухомості з 25.05.2004 р. СОФІЯ+ компанія є одним з лідерів на ринку нерухомості Києва. Спеціалізація - продаж, покупка та оцінка нерухомості. Агентство є членом "Асоціації спеціалістів по нерухомості України", "Союзу орендаторів та підприємців України". У своїй роботі агентство використовує базу даних з 25000 квартир, яка оновлюється щоденно у режимі On-line. Для пошуку оренди в базі агентства - 5000 квартир, інформація оновлюється два рази на день. Спеціалісти агентства нерухомості СОФІЯ+ швидко, кваліфіковано та юридично грамотно оформлять усі документи, необхідні для здійснення правочину.

Форма власності - приватна.

Законодавча база яка регламентує діяльність агентства:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Закон України Про власність від 02.09.1991 зі змінами і доповненнями на 17.11.2005;

Закон України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 51;

Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю;

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомого майна від 29 жовтня 2003 р. N 1692

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" від 28 жовтня 2004 р. N 1442

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування N 313 від 23.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2001 р. за N 1026/6217

Характеристика внутрішнього середовища.

Цілями агентства є отримання прибутку шляхом здійснення посередницької діяльності на ринку нерухомості. Місія - надання високоякісних послуг населенню та отримання прибутку. Виходячи з цілей організації формуються її завдання, а саме:

 • · створення бази даних;
 • · пошук об'єктів нерухомості;
 • · юридичне супроводження: надання консультацій; підготовка необхідних документів;
 • · оформлення попередніх договорів и супроводження при укладенні договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості;
 • · укладення «ексклюзивних» договорів;
 • · допомога при отриманні кредиту: аналіз кредитних умов банків, оформлення кредитних заяв, організація підписання договору купівлі-продажу з урахуванням використання кредиту.

Вид структури - лінійно-функціональна. Агентство нерухомості СОФІЯ+ складається з 4 відділів: юридичний відділ; відділ продаж та оренди нерухомості на первинному ринку; відділ продажу, оренди та купівлі нерухомості на вторинному ринку; відділ кредитування; та керівництва агентства.

Техніка та технологія:

 • · агентство працює з використанням сучасних методів інформатизації;
 • · агентство добре забезпечене інформаційними ресурсами, але не достатньо забезпечене комунікаційними засобами;
 • · використовуються сучасні методи обробки та пошуку інформації, створюються СУБД;
 • · технологія діяльності агентства нерухомості СОФІЯ+ передбачує тісне співробітництво з банківськими, кредитними та державними установами, а також з іншими агентствами нерухомості.

Агентство нерухомості СОФІЯ+ має у своєму розпорядженні високоякісних спеціалістів, понад 250 осіб, які є фахівцями у сфері брокерських операцій, ріелтерства, страхування та юриспруденції. Спеціалісти агентства надають кваліфіковані консультації з питань нерухомості на ринку Києва та області. Колектив працює злагоджено, завдяки зусиллям керівництва.

Агентство нерухомості СОФІЯ+ розташовано далеко від центру Києва, але в достатньо зручному, з точки зору транспортної розвязки місці.

Характеристика зовнішнього середовища.

Зовнішньо середовище складається з зовнішнього середовища прямого впливу та зовнішнього середовища опосередкованого впливу. До факторів зовнішнього середовища прямого впливу слід віднести:

 • · постачальники, в даному випадку мова йде про підрядні будівельні організації та постачальників інформаційних ресурсів;
 • · конкуренти, мова йде про перенасиченість київського ринку нерухомості агентствами нерухомості та брокерськими компаніями;
 • · клієнти, фізичні та юридичні особи, що зацікавлені в купівлі, продажу або оренді нерухомості. Дуже велику роль в даному випадку відіграє репутація та суб'єктивні фактори клієнтів;
 • · партнери, партнерами є банки, кредитні спілки, а також можуть бути підрядні організації;
 • · законодавство, нормативно-правова база, якою керується агентство.

Зовнішнього середовища опосередкованого впливу: економічний стан країни, міжнародні події, екологічний простір, політичні події та соціально-культурні фактори.

Таблиця 2. Оцінка основних факторів впливу на відділ продаж та оренди нерухомості на первинному ринку

Фактор внутрішнього середовища

Характеристика

Вплив на діяльність підприємства

Позитивний (+)

Негативний (-)

1. Ціль

Реалістична, гнучка, зрозуміла

+

2. Завдання

Орієнтовані на досягнення цілей, розподілені між працівниками, зрозумілі

+

3. Структура

Не досить розгалужена (не має представництв в інших районах Києва), дозволяє вдало делегувати повноваження та здійснювати контроль

-

4. Персонал

Досить висока плинність персоналу, та великий обсяг роботи, висока кваліфікація кадрів

-

5. Технологія

Посередницька технологія

+

Зовнішнього середовища

1. Постачальники

Розгалужена та налагоджена система співпраці з постачальниками

+

2. Конкуренти

Велика кількість конкурентів, серед них є досить крупні та великі агентства

-

3. Партнери

Налагоджені зв'язки з партнерськими організаціями, взаємна довіра

+

4. Клієнти

Клієнти формують своє суб'єктивне враження на основі реклами, репутації та ін. Тому необхідно підтримувати високий імідж.

+

5. Законодавство

Законодавство окреслює певні рамки діяльності

-

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >