СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  • 1. Алексєєв П.В., Панін О.В. Філософія: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
  • 2. Губін Д.. Філософія: навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
  • 3. Гуревич П.С. Основи філософії: Навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
  • 4. Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеськ. І.І. Богута. - М.: Думка, 2005.
  • 5. Ільєнко Е.В. Діалектика абстрактного і конкретного в науково-теоретичному мисленні. - М., 2007.
  • 6. Ільїн В.В. Теорія пізнання. Введення. Загальні проблеми. - М., 2004.
  • 7. Каратин Р.. Вступ до філософії. - М.: Изд-во Ексмо, 2003.
  • 8. Мамардашвілі М.К., Процеси аналізу і синтезу. / / «Питання філософії», 1958, № 2.
  • 9. Печонкін А.А., Обгрунтування наукової теорії. Класика і сучасність. - М., Наука, 1991.
  • 10. Філософія: Підручник / / За ред. В.Д. Губіна, Т.Ю. Сидорина. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Гардаріки, 2003.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить