"Категоричний імператив" І. Канта і проблема моралі