Список використаних джерел

 • 1. Аакер Д.А. Індивідуальність бренду і її характеристики / Д.А.Аакер / / Бренд-менеджмент. - 2004. - № 3. - С.15-18.
 • 2. Азоев Г.Л. Конкретні переваги фірми. / Г.Л. Азоев, А. П. Челенков. - М.: Друкарня Новини, 2006. - 238 с.
 • 3. Багієв Г.Л., Аренков І.Л. Основи сучасного маркетингу: Учеб.пособие / ЛФІ ім. М.А. Вознесенського, СПб.: СПбЛФІ, 2005. - 328с.
 • 4. Березін І. 5 ступенів від назви до бренду / / Управління качеством.-2008. - № 2.-с.12-14.
 • 5. Бородіна І. Брендінг в прикладах. Практичний досвід компаній / І. Бородіна / / Маркетолог. - 2000. - № 12. - С.37-42.
 • 6. Брендинг для малого бізнесу: 4 базисних елемента побудови фірмового стилю / / PR в Россіі.-2008. - № 11.-с.13-16.
 • 7. Бурцева Т.А. Управління регіональними брендами / / Маркетинг в Росії і за рубежом.-2009. - № 1.-с.115-126.
 • 8. Гаврилова З.В. Брендинг як елемент ринкової стійкості сучасного підприємства / / Маркетинг в Росії. -2008. - № 3.-с.3-7.
 • 9. Гвоздецька І. Методи оцінки вартості бренду / / Маркетінг.-2009. - № 1.-с.61-7
 • 10. Берет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Берет, С. Мориарти; под ред. С.Г. Божук. - СПб. : Питер, 2001. - 864 с.
 • 11. Корецький М.Х. Стратегічне управління / М.Х. Корецький, А.Д. Дєгтяр, О.І. Дацій - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 240 с.

12.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Н.В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2008. - 152 с.

 • 13. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с.
 • 14. Череп А.В. Проблеми планування витрат на збут продукції // Економіка. Фінанси. Право.-2005.-8 .-с.17-20.
 • 15. Шеремета П. Тотальний маркетинг в економіці вражень // Києво-Могилянська Бізнес Студія. - 2002. - №1. - с.18-27.
 • 16. Щербань В.М. Маркетинг:Навч. посібник.-Київ: Центр навчальної л-ри, 2006.-208 с.
 • 17. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uam.in.ua/
 • 18. Офіційний сайт Публічне акціонерне товариство "ЗКБ"[Електронний ресурс].-http://zkb.pat.ua/
 • 19. www.marketing.com.ua
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить