Програма заходів з удосконалення збутової політики підприємства та її реалізації

На сучасному етапі маркетингові комунікації розглядаються вченими як складова маркетингових стратегій стимулювання збутової діяльності, однак у більшості випадків на практиці вони не використовуються у збутовій діяльності підприємства. Такий підхід до маркетингових комунікацій не дає можливості в повній мірі використати можливості маркетингу на підприємстві. Іншими словами, одним із шляхів вдосконалення управління збутовою діяльністю є інтеграція маркетингових комунікацій в дистрибуційні системи підприємства.

Загалом, у збутових цілях підприємства можна використовувати різні маркетингові комунікації, які, зокрема, сприятимуть досягненню запрограмованих цілей при управлінні реалізацією продукції підприємства. Реклама, ПР, спонсорство, брендінг та ін. створюють можливості для нарощування обсягів збуту, усувають вузькі місця при формуванні каналів розподілу.

Поряд з тим, використання маркетингових комунікацій слугує важливим чинником ефективного управління попитом навіть при наявності його сезонності (як у випадку ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»), сприяє підвищенню ефективності системи менеджменту. Так, маркетингові комунікації, точніше, їх окремі види, дають можливість управляти збутовою діяльністю, згладжуючи сезонні коливання попиту на вапно та вапняні вироби. Для цього проаналізуємо сезонність продажу продукції досліджуваного підприємства (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Обсяги реалізації продукції ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

Роки

Обсяг реалізації, тис. грн..

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2012

2398,0

2415,3

2944,7

3217,9

3518,5

4780,2

2013

2812,4

2914,9

3517,0

4512,8

5980,4

7186,0

2014

4739,0

5021,7

7520,2

9390,6

12470,5

14656,6

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012

5188,3

5320,0

3775,2

3215,2

2943,6

2500,1

2013

9307,0

9008,6

7375,7

5423,1

4956,0

4414,2

2014

15598,4

16144,8

10112,0

8117,0

7661,1

6987,2

* Джерело: дані відділу збуту ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

Дані вищенаведеної таблиці свідчать про те, що продукція досліджуваного підприємства має чітко виражений сезонний характер реалізації. Так, попит на вапно природно є високим в теплі пори року, адже зростає споживання цієї продукції для ремонту. Зимою спостерігається найнижчий попит на вапно, а весна і осінь є відповідно періодами зростання та спаду обсягів реалізації. Для наочного зображення результаті побудуємо графік зміни обсягів продажу по місяцях за останні 3 роки (рис. 3.3)

Сезонність продажу вапна

Рис. 3.3. Сезонність продажу вапна

Наведений графік демонструє чітку сезонність попиту на продукцію досліджуваного підприємства. Для отримання детальніших результатів потрібно проаналізувати обсяги реалізації вапна та силікатної цегли, адже ця продукція має різну сезонну динаміку попиту, що спричинено її призначенням. Дані щодо продажу вапна подані в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Обсяги реалізації вапна ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» *

Роки

Обсяг реалізації, тис. грн..

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2014

1055,6

1066,1

1199,3

1285,6

1444,0

1777,3

2013

1324,2

1446,1

1598,9

1987,3

2561,2

2840,0

2012

2317,3

2344,7

2822,1

3315,0

3941,4

4315,8

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2014

1866,3

1955,0

1600,4

1432,2

1342,1

1254,4

2013

3520,7

3212,0

2799,5

2541,6

2241,6

2211,6

2012

4966,9

5274,2

4451,0

3984,0

3400,8

3197,1

* Джерело: дані відділу збуту ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

На основі вищенаведеної таблиці побудуємо графік сезонності продажу даної продукції (рис. 3.4).

Сезонність продажу вапна

Рис. 3.4. Сезонність продажу вапна

Із рис. 3.4. досить добре видно сезонність продажу вапна. Пікові обсяги продажу припадають на літні місяці, а зимою попит найменший. Проте, варто зауважити, що зростання і спад продажів відбуваються поступово, а зміна обсягів є порівняно невеликою. Це пояснюється тим, що вапно використовується більше у повсякденному вжитку, тому воно менше піддається сезонним коливанням. Зовсім інша ситуація із попитом на силікатну цеглу, що відображено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Обсяги реалізації силікатної цегли ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»*

Роки

Обсяг реалізації, тис. грн.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

2014

1342,4

1349,2

1745,4

1932,3

2074,5

3002,9

2013

1488,2

1468,8

1918,1

2525,5

3419,2

4346,0

2012

2421,7

2677,0

4698,1

6075,6

8529,1

10340,8

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2014

3322,0

3365,0

2174,8

1783,0

1601,5

1245,7

2013

5786,3

5796,6

4576,2

2881,5

2714,4

2202,6

2012

10631,5

10870,6

5661,0

4133,0

4260,3

3790,1

* Джерело: дані відділу збуту ПАТ «ЗКБ»

Для наочного зображення наведених даних побудуємо графік (рис.3.5)

Сезонність продажу силiкатної цегли

Рис. 3.5. Сезонність продажу силiкатної цегли

Аналіз графіка засвідчує значні зміни обсягів реалізації протягом року. Це найбільш чітко спостерігається в 2012 році, коли попит на вапно в літній сезон більше як в 4 рази перевищив зимові обсяги продажу. Така ситуація є закономірною і виходить із характеру самої продукції, що в більшості випадків

Реалізація маркетингових комунікацій передбачає визначення ефекту від їх здійснення. При управлінні збутовою діяльністю основними показниками ефективності маркетингових комунікацій повинні стати позитивні зрушення в обсягах продаж, а також якісні зміни в каналах розподілу. Особливо важливими є показники зростання обсягу збуту, оскільки існує необхідність порівнювати їх із тими, які необхідні для здійснення маркетингових комунікацій. Отримані додаткові грошові надходження від зростання продажу повинні перевищувати затрати на маркетингові комунікації і витрати на виробництво додаткового обсягу продукції.

В результаті можна стверджувати про необхідність застосування інтегрованих маркетингових комунікацій - комплексу різних видів комунікацій в межах однієї кампанії. Це дасть можливість отримання синергетичного ефекту для підприємств.

Ще одним надзвичайно важливим кроком у вдосконаленні збутової діяльності підприємств, зокрема і ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» є використання новітніх технологій для просування продукції на ринок. Адже розвиток сучасного науково-технічного прогресу дає можливість стверджувати, що традиційні комунікації практично на грані занепаду. Більшість технологій, покликаних змінити лице комунікацій, існує вже сьогодні, а багато знаходиться на стадії тестування. В найближчий час маркетологам прийдеться суттєво переглянути інструментарій, який допомагає їм доносити повідомлення до

Одним із інструментів, який дозволяє завоювати передові позиції в провідних світових пошукових системах є контекстна реклама - показ текстових рекламних блоків і банерів у відповідності з пошуковим запитом, заданим користувачем. Ефективність даної реклами є досить високою, оскільки забезпечує кращу конвертацію відвідувачів в покупців [19].

Підводячи підсумки можна стверджувати, що одним із найважливіших чинників підвищення ефективності системи управління збутовою діяльністю підприємств, зокрема ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» є використання принципів маркетингу та інтеграція цієї економічної категорії у систему управління підприємством. Проведені дослідження вказують на необхідність інтеграції маркетингових комунікацій в збутову діяльність підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >