Розділ 3. Програма заходів з удосконалення комплексу маркетингу ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

Програма заходів з удосконалення товарної, асортиментної політик підприємства

Таблиця 3.1.1. Результати об'ємно-вартісного аналізу товарної номенклатури ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

Товарна група

Питома вага в загальному обсязі реалізації,%

Найменування групи

1. Вапно

85,3

А

2. Силiкатної цегли

9,5

B

3. Послуги вантажного автомобільного транспорту

5,2

C

Разом:

100,00

-

Таким чином, найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізації займає вапно (група А). Згідно з умовами Парето, з метою забезпечення максимізації прибутку, необхідно перш за все забезпечити зростання виробництва і продажів товарів даних груп, тобто в якості асортиментної стратегії використовувати стратегію розширення наявної частки ринку. Результати проведеного на початку 2016 р. маркетингового дослідження свідчать про доцільність застосування даної стратегії.

Поряд з об'ємно-вартісним аналізом при розробці асортиментної стратегії часто вдаються до досліджень ринку. Аналіз асортиментної номенклатури основних конкурентів ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів», а також дані, отримані в ході опитування 85 потенційних споживачів виявив відсутність деяких перспективних товарних груп у структурі товарного асортименту підприємства. Отже, близько 6% опитаних висловили своє невдоволення існуючими цінами, вважаючи за краще здійснювати покупки вапна в конкурентів №1. Близько 13% покупців негативно ставляться до представленого торговому асортименту підприємства, вважаючи його занадто вузьким, і ще 7% залишилися незадоволеними сервісом і якістю обслуговування у магазинах ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів», а також часом їх роботи.

Таким чином, в області проводиться підприємством асортиментної політики має сенс звернути увагу на досі невживані групи, які можуть успішно поєднуватися з уже наявними.

Наступним способом розробки асортименту прийнято вважати маржинальний аналіз. Суть аналізу полягає в наступному: розраховується рентабельність продажів кожної товарної групи і на основі отриманих розрахункових значень визначається асортиментна стратегія.

Для оцінки маржинального внеску кожної групи товарів в обсяг сукупних доходів ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів», проаналізуємо структуру прибутку продукції по асортиментних групах товарів з урахуванням диференціації рівнів торговельних надбавок між групами. Розрахунки показують, що середній рівень рентабельності продажів за базовими товарним групам коливається в межах 3-3,2%, причому найбільш прибутково для підприємства виробництво вапна.

Разом з тим, як уже згадувалося, рентабельність продажів вапняно-цеглової продукції падає - з 0,7% у 2012 році до 0,4% за даними внутрішньо-фірмовогооблікуза2014рік.

Проведений маржинальний аналіз також свідчить на користь вибору асортиментної стратегії розвитку продукту (продуктової лінії), особливо по відношенню до таких товарних груп як «вапняна продукція» і «силiкатна цегла», що дозволить підвищити загальну рентабельність підприємства і виведе його на якісно новий рівень розвитку.

На основі вибраних асортиментних стратегій, розроблений план заходів щодо їх реалізації (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. План заходів щодо реалізації обраних асортиментних стратегій

Найменування заходу

Строки проведення

Відповідальні

Активізація маркетингових зусиль компанії на ринку:

 • - Проведення досліджень ринку з метою виявлення можливостей розширення займаної частки
 • - Розробка плану маркетингових заходів щодо розширення займаної частки
 • - Виконання плану маркетингових заходів
 • 01.06.14 - 01.01.15
 • 01.06.14 - 01.08.15
 • 02.08.14 - 01.09.15
 • 02.09.14 - 01.10.15
 • 01.06.14 - 01.11.15

Служба постачання, комерційна служба,

директора торгових філій

Висновок на ринок товарних груп

01.06.14 - 01.01.15

Служба постачання, комерційна служба,

директора торгових філій

Контроль за ефективністю асортиментної політики:

 • - Маржинальний аналіз
 • - Кабінетні дослідження
 • - Об'ємно-вартісний аналіз

01.01.14 - 15.01.15

Головний бухгалтер

Внесення необхідних змін в асортиментну політику в частині використовуваних асортиментних стратегій і заходів щодо їх реалізації

16.01.14 - 25.01.15

Служба постачання, комерційна служба,

директора торгових філій

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >