SWOT-аналіз підприємства

Таблиця 2.5.1. Визначення сфер пошуку сильних і слабких сторін

Сфера пошуку

Слабкі сторони (значення)

Сильні сторони (значення)

велике

середнє

мале

велике

середнє

мале

Маркетинг-мікс

+

Товар

+

Ціна

+

Дистрибуція

+

Просування

+

Персонал

+

Організація маркетингу на підприємстві

+

Клієнти

+

Репутація підприємства

+

Ринок

+

Контрольована частка ринку

+

Географічне охоплення

+

Внутрішнє середовище

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

 • 1. Відносно невеликий штат організації.
 • 2. Молодий і перспективний колектив.
 • 3. Гнучка політика керівництва.
 • 4. Порівняно недорогі початкові матеріали.
 • 5. Хороша репутація у клієнтів.
 • 1. Брак власного устаткування.
 • 2. Брак власної робочої сили.
 • 3. Невеликий офіс.
 • 4. Додаткові транспортні витрати.
 • 5. Недостатньо високий прибуток.

Зовнішнє середовище

Можливості (O)

Загрози (T)

 • 1. Розширення виробничої лінії.
 • 2. Вихід на нові ринки.
 • 3. Налагодження роботи з постачальниками інших регіонів.
 • 1. Поява нових конкурентів.
 • 2. Збільшення цін на матеріали.
 • 3. Зростаючий конкурентний тиск.
 • 4. Зниження репутації.
 • 5. Банкрутство.
 • 1. Сильні сторони (S).
 • а) можливості (O):
  • - стратегія концентрованого зростання. Можливий вихід на нові ринки. Наприклад, доцільно відкрити виробництво у Дніпропетровську;
  • - стратегія інтегрованого зростання, а саме зворотної вертикальної інтеграції. Достатньо ефективним буде придбання виробництв діючих постачальників. Подібна політика понизить надалі витрати компанії.
 • б) загрози (T):
  • - стратегія концентрованого зростання. В даному випадку доцільно почати надавати ще одну послугу. Подібний крок підвищить конкурентоспроможність, а, відповідно, збільшиться кількість клієнтів;
  • - стратегія інтегрованого зростання, а саме горизонтальної інтеграції. Придбання підприємств конкурентів. Це поліпшить виробничу базу, підвищить потужності фірми. На одного конкурента стане менше.
  • 2. Слабкі сторони(W).
 • а) можливості (O):
  • - стратегія концентрованого зростання. Оскільки слабих сторін у ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» більше, ніж сильних, то найбільш ефективними є дії з посилення позицій на ринку. Сюди відноситься створення позитивного стійкого іміджу в Запоріжжі та області, збільшення кількості клієнтів та інше;
  • - стратегія скорочення витрат також є доцільною, оскільки прибуток у компанії невеликий, а ціни на матеріали ростуть. Передбачувані витрати потребуватимуть великих фінансових вкладень, тому зараз необхідно понизити планку витрат. Наприклад, пошук постачальників з більш низькими цінами.
 • б) загрози (T):
  • - стратегія диверсифікованого зростання, а саме горизонтальної диверсифікації. ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» необхідно налагодити роботу з надання нової послуги;
  • - стратегія центрованої диверсифікації. ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» може почати надавати нову послугу на базі існуючих. Такі дії приведуть до збільшення прибутку без витрат на нове устаткування. Конкурентоспроможність також підвищиться.

Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» на даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку Запоріжжя та області. Це обумовлено тим, що у фірми ще не вистачає потужності для виходу на нові регіональні ринки. Але при цьому у компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом в своєму регіоні. Тому слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Вибрана стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки.

Для ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» після проведеного аналізу найбільш значимими і вірогідними виявилися можливості розширення частки ринку, розширення асортименту.

Результати маркетингової діяльності підприємства оцінимо в таблиці 2.5.2.

Таблиця 2.5.2. Оцінка результатів застосування комплексу маркетингу на підприємстві

Показники

Од. вимір.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Економічні результати

Обсяг продажів

тис .грн.

35 303

26 622

10 675

Частка ринку

%

1,9

2,8

5,1

Чистий прибуток

тис. грн.

16 000

-238

-857

Рентабельність витрат підприємства

%

45,3

-0,9

-8

Маркетингові результати

Кількість залучених клієнтів

67

63

54

Кількість втрачених клієнтів

24

38

40

Кількість скарг клієнтів

3

5

9

Популярність марки*

балів

3

3

3

Імідж підприємства

балів

3

3

3

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >