Аналіз товарної і цінової політик підприємства

В таблиці 2.3.1. проаналізуємо динаміку обсягів продажів на підприємстві.

Таблиця 2.3.1. Аналіз динаміки обсягів продажів на підприємстві ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» у 2012-2014 роках

Показники

Од. вимір.

Роки

2012

2013

2014

1

Обсяг продажів (обсяг реалізованої продукції, виконаних робіт, обсяг наданих послуг, товарооборот), тис. грн.

тис. грн.

35 303

26 622

10 675

2

Базисні темпи росту обсягу продажу

%

132,6

249,4

234,5

3

Базисні темпи приросту обсягу продажу

%

32,6

149,7

134,5

4

Ланцюгові темпи росту обсягу продажу

%

77,3

75,4

40

5

Ланцюгові темпи приросту обсягу продажу

%

-22,7

-24,6

-60

З таблиці 2.3.1. видно обсяги продажів (товарів,робіт,послуг) за 2012р. - 35 303 тис.грн.(ріст 77,3%,приріст-22,7),2013р.-26 622тис.грн.(ріст75,4%,приріст-24,6),2014р.-10 675 тис.грн.(ріст 40%,приріст-60%). Обсяг продажу товарів з кожним роком знижуєть, це може призвести підприємство до банкрутства,тому керівництву підприємства слід вжити заходів для запобігання цього.

Динаміка обсягів продажу товарів ПАТ «ЗКБ»

Рис.2.1. Динаміка обсягів продажу товарів ПАТ «ЗКБ»

З даного графіка видно, що реалізація продукції значно знизилась в 2014р. в порівнянні з попередніми періодами.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >