Розділ 2. Комплексний і спеціальний маркетинговий аналіз діяльності ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»

Загальна характеристика підприємства

Запорiзький комбінат будматерiалiв введено до експлуатацiї у 1949 роцi. Пiдприємство розташоване в межах мiста Запорiжжя. Запорiзький комбiнат будматерiалiв перетворено в Відкрите акціонерне товариство «Запорiзький комбiнат будматерiалiв» розпорядженням Голови Запорізької обласної Ради народних депутатiв №105-р вiд 14 березня 1995р. Загальними зборами акцiонерiв 15 квiтня 2011р. було прийнято рiшення про змiну типу Товариства на публічне та змiнено повне та скорочене найменування Товариства на публiчне акцiонерне товариство "Запорізький комбінат будматеріалів" та ПАТ "ЗКБ" вiдповiдно. Серед промислових підприємств Запорізької області ПАТ “ЗКБ” з часу виникнення займало певне особливе місце, було виробником силікатної цегли, яку використовували в цивільному та промисловому будівництві, в будівництві нових житлових будинків, різноманітних будівель та споруд Запорізького регіону. І тільки починаючи з 90-х років ХХ століття, у зв'язку з низькими темпами будівництва нового житла, а згодом і з виключенням із пріоритетних сучасних будівельних матеріалів силікатної цегли, ПАТ «ЗКБ» вапно комове обпалене, раніше напівфабрикат для виготовлення силікатної цегли, виробляє як основну продукцію і в основному реалізує металургійним підприємствам для використання в процесі флюсування. Протягом звiтного перiоду подiй злиття, подiлу, видiлу, приєднання, перетворення не було.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 63 чол. Середня численність позаштатних працівників - 0. Одна особа, яка працюєза сумiсництвом. Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 чол. Фонд оплати працi 1541,5 тис. грн. Фонд оплати праці зменшився порiвнянно з попереднiм роком на 301,8 грн. у зв`язку зi зменшенням чисельності працівників. Для виявлення ефективності праці персоналу передбачається проведення періодичних атестацій, які дадуть можливість виявлення професійної компетентності та посилення організованості і відповідальності працівників. Відвідуються семінари та консультації з профілю діяльності підприємства.

Органiзацiйна структура ПАТ "ЗКБ" складається з виробничих підрозділів та вiддiлiв: основнi -- дільниця по виготовленню вапна, на якій розташовані шахтні печі обпалення каменя вапнякового, дільниця з дроблення каменя вапнякового, дільниця перевантаження та сортування сировини та продукції, цех з виробництва силікатної цегли, котельня з виробництва пари, дільниця вантажного автотранспорту; а також механічна майстерня, склади сировини, матеріалів, продукції, адмiнiстративі вiддiли та служби заводоуправлiння. Усi пiдроздiли не є юридичними особами, не мають власних розрахункових рахункiв у банках та окремих балансiв. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, 69006, вулиця Північне шосе, будинок 69. Не має дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів

брендинг ціновий збутовий swot

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >