Виникнення естетичної думки

Естетична думка в строгому сенсі цього слова виникає в епоху рабовласницького суспільства. Але поява зачатків художньо-естетичної діяльності і естетичної свідомості, як свідчать археологи і історики, відноситься до глибокої старовини - до кінця середнього палеоліту (так звана епоха Мустье) і до всього пізнього палеоліту (Орин'як- 40-35 тисячоліття до н.е.; Солютре-35-25 тисячоліття до н. е.; Мадлен -25-12 тисячоліття до н.е.). Як суб'єкт естетичної творчості і сприйняття чоловік сформувався в процесі трудової діяльності на основі психобіологічної еволюції. Відчуття форми, об'єму, кольору, ритму, симетрії і кінець кінцем відчуття красоти - всі ці елементарні прояви естетичної свідомості чоловік не отримав готовими від своїх тваринних предків.

Прикладом того, що ми маємо справу з виникненням зачатків естетичної діяльності і естетичної свідомості, є той факт, що вже, скажімо, в епоху Мустье чоловік, виготовляючи практично корисне знаряддя, наносить на нього барвисті смужки і плями, видовбує на нім лунки, розташовані в певному порядку. У Франції в печері Ля Ферраси було виявлено дві кам'яні плити з такого роду «прикрасами». Зразки первинної образотворчої діяльності людини виявлені в Італії, Угорщині, Германії. До пізнього палеоліту археологи відносять народження розписів на стінах і стелях печер, рельєфи і круглі скульптури. За допомогою охри первісні художники зображають коня, оленя, бика, бізона, носорога, лева. У епоху Мадлен тварини зображаються в русі, при цьому художник користується вже двома-трьома фарбами. Подальший прогрес в художній діяльності намічається в епоху мезоліту, коли вже зображаються сцени боротьби, полювання, загороди худоби і т.д. Увага тут акцентується на передачі дії, а не на точному відтворенні фігур. Виразніше прогрес в художньо-естетичній діяльності виявляється в епоху неоліту. Набуває широкого поширення прикраса різних предметів, орнаментування посуду і т.д.

У епоху бронзи зароджується рабовласницька формація. Виникають класові держави в Єгипті, і Китаї. Починається новий етап в художньому розвитку людства. У цей період виникають перші зачатки естетичної думки, хоча вони ще не отримують строгого оформлення у вигляді теоретичних положень, трактатів, чітко сформульованих канонів і норм.

Однією з ранніх рабовласницьких держав, де наука і мистецтво отримали високий розвиток, був Єгипет. Вже в додиностичний період (4 тисячоліття до н.е.) спостерігається розвиток будівельної справи, прикладного мистецтва, скульптури. В період Стародавнього Царства в Єгипті складаються основні форми художньої культури: архітектура, портретна скульптура, рельєфи і розписи, художнє ремесло, різні жанри мистецтва слова (повчання, автобіографії вельмож і чиновників, написи на стінах пірамід і т. д.). Вивчення пам'ятників образотворчого мистецтва Давнього Єгипту і лінгвістичні дослідження різних літературних творів свідчать про те, що стародавні єгиптяни мали не тільки уявлення про прекрасний, про зв'язок прекрасного з добрим, але і відповідні естетичні терміни. Аналіз художніх пам'ятників говорить також і про те, що творчість єгипетських художників регулювалася певними канонами, естетичними принципами, які передавалися від покоління до покоління. Правда, ці норми і принципи ще не отримали теоретичного обгрунтування і належного оформлення, але вони існували; про це свідчать канони іконографії, пропорцій і колірних відносин. Задовго до піфагорійців єгиптяни застосували математику для вирішення художньо-естетичних завдань.

Винятковим багатством відрізняється культура шумерців (4-3 тисячоліття до н.е.). Чудові архітектурні пам'ятники, рельєфи, художнє ремесло, мистецтво слова говорять про високий розвиток естетичної діяльності і естетичної свідомості в цю епоху.

У першій половині 2-го тисячоліття до н.е. висувається на перший план культура Вавілона. Тут отримують розвиток не тільки образотворчі мистецтва, але і художня література. Такі літературні пам'ятники, як віршоване введення до законів Хаммурапі, поема про Агушайе, віршований любовний діалог, говорять про значний творчий підйом. Художній розвиток у Вавілоні досягає особливо високого рівня в XVI-XII ст. до н.е. До цього часу відноситься епос космогонії, що описує виникнення миру з хаосу, боротьбу богів, створення людей. естетика свідомість думка античність

Шумеро-вавілонська художня література розвивалася на шумерській і акадських мовах. На акадській мові виникла велика епічна поема про Гільгамеші. Її головна тема-безсмертя людини і боротьба з несправедливо встановленими богами порядками. Висока художня культура Шумера і Вавілону дає нам право укласти, що естетичний розвиток в цей період досягає високого рівня. Але пам'ятників, в яких були б безпосередньо сформульовані естетичні ідеї, ми поки не знаємо.

Великий інтерес представляє староєврейський монументальний пам'ятник словесної культури - «Біблія», що створювалася впродовж великого історичного періоду -починаючи з XII в. до н.е. і кінчаючи II в. н.е. (йдеться про так званий Старий Завіт). Уявлення про красу тут виступає в релігійно-міфологічній формі. Староєврейська культура була тісно пов'язана з культурою Єгипту, Шумера, Вавілону, тому і в естетичних представленнях євреїв є відбитки і нашарування цих давньосхідних народів.

Ми зробили короткий екскурс в історію розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу, з тим щоб нагадати, що розвиток естетичної культури починається зовсім не із стародавніх греків і римлян. Вона досягає високого ступеня розвитку вже в країнах класичного Сходу. Єгиптяни, шумери, ассірійці, вавілоняни, хети створили чудові пам'ятники мистецтва. Вплив давньосхідних цивілізацій помітний не тільки на архаїчному етапі художньої творчості стародавніх греків, але і на пізнішому періоді розвитку еллінської художньої культури. На підставі вивчення різних пам'ятників Сходу ми приходимо до висновку, що естетичні відчуття, потреби, смаки народів давньосхідних держав досягли значного розвитку. На жаль, пам'ятники, в яких знайшла вираз естетична думка народів Стародавнього Сходу, ще слабо вивчені. Крім того, більшість з них дають лише непряму інформацію про розвиток естетичних ідей далекого минулого.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >