Висновки

Постійно зростаючі обсяги використання джерел живлення для різних приладів і, відповідно, обсяги електронних відходів, які утворюються з них, викликають серйозну стурбованість і передбачають здійснення заходів щодо безпечного поводження з такою категорією відходів.

Досвід успішних у цьому питанні європейських країн показує, що система селективного збору відходів є важливим елементом комплексної системи поводження з ними. Нині в Україні існує «унітарна» система збору відходів, яка не передбачає поділ відходів і збір вторинної сировини. Головною причиною цього є відсутність механізму мотивації населення до диференціації потоків відходів споживання.

Для вирішення даної проблеми запропоновано, зокрема, створення мережі автоматизованих прийомних комплексів для збирання відпрацьованих джерел живлення, особливістю яких є можливість поповнення балансу рахунку мобільного зв'язку коштами за здані батарейки.

Сукупна вартість комплексного впровадження мережі з 20 АПК оцінюється в 437 016 дол. США. Також розрахунки показали, що селективний збір відходів з їх подальшою переробкою є найбільш економічно обґрунтованою з усіх відомих стратегій щодо зменшення обсягів електронного сміття. Економічна ефективність збору відпрацьованих побутових джерел живлення за допомогою мережі автоматизованих прийомних комплексів складе 1,54.

Впровадження системи селективного збору ТПВ дасть змогу мінімізувати загальний обсяг накопичення відходів, знизити негативний вплив на природне середовище за рахунок зменшення площ полігонів, поліпшити санітарний стан міських територій.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >