Етика – філософське вчення про моральність і моральЛЕКЦІЯ 1. ЕТИКА - ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО МОРАЛЬНІСТЬ І МОРАЛЬ Зміст етичного знання Предмет етики Протиріччя моральності й моралі Благо й істина в етиці Засади етики Етика і духовністьЛЕКЦІЯ 2. ІСТОРІЯ ЕТИКИ (АНТИЧНІСТЬ) Етичні ідеї Геракліта (520-460 р. до н.е.) «Навчися соромитися себе набагато більше, ніж інших». Демокрит (460 р. до н.е. -- рік смерті невідомий) Учителі мудрості «Пізнай самого себе!» Сократ (469-399 р. до н.е.) «Собача» філософія. Кініки Етика насолоди. Гедонізм Становлення етики як філософської дисципліни. Аристотель «Сад» Епікура Етика мужності. СтоїцизмЛЕКЦІЯ 3. ІСТОРІЯ ЕТИКИ (СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ. НОВИЙ ЧАС) Етичні ідеї середніх століть. Віра і знання Етика гуманізму «Буття без морального буття -- прокляття». Ф.Бекон (16 ст.) «Усе прекрасне так само важке, як і рідкісне». Б. Спіноза Егоїзм розумний «Найбільше щастя найбільшого числа людей». І. Бентам «Моральний закон у мені». І.Кант (18 ст.) «Бути моральним -- означає жити відповідно до звичаїв своєї країни». М.ГегельЛЕКЦІЯ 4. ЕТИКА ХIХ - ПОЧАТОК ХХ ст. Етика ХІХ століття «Ми у вічну моральність не віримо...». В.І. Ленін Етика ХХ століття Релігійно-етичні концепції Формалістична етика Етика утилітаризму "Універсалістська" етикаЛЕКЦІЯ 5. ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ Моральність і мудрість Моральність і право Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності Моральність і справедливість Моральність і свобода Моральність і рівність