Аналіз українського ринку готових борошняних сумішей


Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Харчоконцентратна галузь промисловості в Україні характеризується достатньо швидкими темпами розвитку, що пов'язано з багатьма аспектами життєдіяльності сучасної людини, але перш за все - з швидким темпом життя, зайнятістю й, відповідно, дефіцитом часу на приготування їжі. Серед населення є популярними різноманітні борошняні суміші різного цільового призначення - для випікання хліба, приготування кулінарних чи кондитерських виробів. Вітчизняні підприємства-виробники харчових концентратів виготовляють кілька груп концентрованих продуктів харчування, однією з яких є готові борошняні суміші, зокрема, суміші для приготування кулінарних страв (у даному випадку - млинців чи оладок). Асортимент борошняних сумішей представлений в торговельній мережі продукцією як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Борошняні суміші для приготування кулінарних виробів (зокрема, млинців та оладок) є лише сегментом у широкому асортименті борошняних сумішей різного цільового призначення, отже у зв'язку з зростаючим попитом на них, цікаво дослідити ситуацію на ринку готових борошняних сумішей для приготування кулінарних виробів.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Результати аналізу ринку борошняних сумішей відображені у наукових працях Нікішиної О.В., Іоргачової К.Г., Дорохович А.М., Пересічної С.М., Романенка Р.П., Демічковської М.П. та інших.

Мета досліджень - проаналізувати ситуацію на вітчизняному ринку готових борошняних сумішей для випікання млинців та оладок.

Об'єкт дослідження - українського ринок готових борошняних сумішей для випікання млинців та оладок

Методи дослідження - кількісний та якісний маркетингові методи дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виробництво готових борошняних сумішей є перспективним сегментом для харчоконцентратної галузі промисловості. Серед основних рушійних чинників, що могли би сприяти зростанню пропозиції борошняних сумішей можна виділити наступні: вироби з борошна традиційно присутні в щоденному раціоні більшості українців; виробники зацікавлені у виготовленні продукції, здатної до тривалого зберігання та зручного транспортування; споживачів бажають спростити та пришвидшити процес приготування їжі; є перспективна можливість для виробників урізноманітнити асортимент борошняних сумішей за рахунок продукції функціонального призначення; існують постійні потреби зони військового конфлікту у продукції харчоконцентратної галузі промисловості. Названі чинники здебільшого характерні для внутрішнього ринку. У тому, що стосується зовнішньої торгівлі, то за теперішньої складної ситуації в українській політиці, економіці та у зв'язку із довготривалим військовим конфліктом, втрати, пов'язані з падінням обсягів виробництва та реалізації харчової продукції практично неминучі.

Дані [1] щодо сумарного обсягу імпорту та експорту продукції групи 1901200000 за УКТЗЕД, до якої входять також готові борошняні суміші, за період з 01.01.2014 по 31.10.2016 відображені в табл. 1.

Таблиця 1. Сумарний обсяг імпорту та експорту продукції групи 1901

Назва товару

Імпорт

Експо

зт

вартість, тис. дол. США

вага нетто, т

вартість, тис. дол. США

вага нетто, т

Екстракти солодові, готові харчові продукти з борошна, крупки без/з какао

за період з 01.01.2014 по 31.12.2014

59489

12785

120264

56921

за період з 01.01.2015 по 31.12.2015

34951

9285

100875

61360

за період з 01.01.2016 по 31.10.2016

30158

8167

50762

34028

Як бачимо з даних таблиці, за вказаний період обсяги імпорту харчових концентратів у грошовому відношенні впали практично вдвічі, а експорту - майже у 2,5 рази. Таке значне падіння експорту свідчить про погіршення економічних показників у харчоконцентратній галузі. В табл. 2 представлено дані Державної фіскальної служби України [1] щодо зовнішньої торгівлі України продукцією групи 1901200000 за УКТЗЕД із зазначенням основних країн-контрагентів за період з 01.01.2014 по 31.10.2016.

Таблиця 2. Обсяги зовнішньої торгівлі України товарами групи 1901

Назва товару

Імпорт

Експорт

країна

вартість тис. дол. США

країна

вартість тис. дол. США

1

2

3

4

5

Екстракти солодові, готові харчові продукти з борошна, крупки без/з какао

за період з 01.01.2014 по 31.12.2014

Німеччина

12096

РФ

72680

РФ

11090

Казахстан

14908

Швейцарія

7413

Туркменістан

6921

Інші

28889

Інші

25756

Екстракти солодові, готові харчові продукти з борошна, крупки без/з какао

за період з 01.01.2015 по 31.12.2015

Німеччина

8023

Казахстан

53899

Польща

6154

Білорусь

25609

Швейцарія

5789

Узбекистан

4279

Інші

14985

Інші

17089

за період з 01.01.2016 по 31.03.2016

Польща

9234

Казахстан

22522

Німеччина

5082

Білорусь

14524

Швейцарія

3636

Грузія

2173

Інші

12206

Інші

11543

Дані, відображені у таблиці, чітко вказують на падіння обсягів зовнішньої торгівлі України харчовими концентратами зі звичними країнами - партнерами. Лише ефективні економічні реформи в Україні можуть бути запорукою успішної підтримки національного товаровиробника й збільшення українського експорту. Для покращення ситуації необхідно також переорієнтовувати ринки збуту, зокрема, більше приділяти уваги залученню до партнерства країн азіатського регіону.

Основне виробництво борошняних сумішей сконцентроване на кількох підприємствах України, які випускають майже 80% загального їх обсягу [2]. Підприємства-виробники розглядуваних сумішей розташовані в Одесі - ТзОВ «Одесахарчокомбінат» (готові суміші для млинців та оладок ТМ «Тетя Соня»); у смт. Ювілейному Дніпропетровської обл. - ТОВ «Рідний продукт» (готові суміші для випікання ТМ «Хуторок»); на Тернопільщині - Колиндянський завод харчових концентратів (суміш для млинців); на Харківщині - м. Харків, ТОВ «Бізнес-Школа» (ТМ «Сто пудов»), Харківська обл., Харківський р-н, пгт. Васищеве (ТМ «Макфа Україна»), на Київщині - Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Балико-Щучинка - ДПФ «Еко - Пак» (готові суміші для млинців та оладок ТМ «Еко», ТМ «Велика ложка»).

У доволі незначній кількості на внутрішньому ринку України присутня аналогічна продукція виробництва Італії, Іспанії, США, Німеччини, Кореї проте здебільшого - це низькокалорійні суміші функціонального призначення [3].

Таким чином, ринок України насичений харчовими концентратами як закордонного так і вітчизняного виробництва, причому левова частка припадає на продукцію українських виробників.

На рис. 1 представлено структуру українського ринку готових борошняних сумішей для випікання залежно від виробника, згідно даних [2].

? Франція ? Росія ? Білорусь ? Україна ? Інші

Рис. 1. Географія українського ринку готових борошняних сумішей для випікання

Імпортна пропозиція сумішей для млинців та оладок - продукція виробництва Білорусі («Гаспадар»), Франції («DIETI Meal»), РФ («Макфа», «Увелка», «Печем дома»). Якщо продукція виробництва республіки Білорусь та Російської Федерації - це традиційні готові борошняні суміші для млинців / оладок то продукція виробництва Франції - це низькокалорійні протеїнові суміші для випікання млинців DIETI Meal: білкові млинці, низькокалорійні білкові млинці з смаком сиру, бекону, апельсина, лосося.

Для нормального функціонування організму людині крім вуглеводних калорій, джерелом яких є борошняні вироби, необхідні харчові волокна, вітаміни, мікроелементи та низка інших харчових речовин. Отже, сучасний обізнаний споживач повинен мати можливість придбати в торговельній мережі продукцію з бажаними споживними властивостями. Це стосується, зокрема, борошняних сумішей для випікання млинців чи оладок, адже вироби з борошна були й залишаються традиційними продуктами в харчовому раціоні українців. Виходячи з цього, було досліджено структуру українського ринку готових борошняних сумішей залежно від особливостей рецептурного складу (рис. 2).

  • 13% Суміші для загального споживання
  • 87% Суміші функціонального призначення

Рис. 2. Пропозиція борошняних сумішей залежно від рецептурних особливостей

До сумішей функціонального призначення належать безглютенові суміші, такі, що не містять лактози, суміші з додаванням сухої пшеничної клейковини, кукурудзяного, гречаного борошна, поліпшувачів відновної та окислювальної дії, ферментних препаратів, органічних кислот, вітамінів групи В, мікроелементів тощо. Частка функціональних борошняних сумішей у загальному асортименті сумішей не є вражаючою, але український ринок «здорових» продуктів має ознаки динамічного розвитку як за рахунок продукції вітчизняного виробництва, так і імпортного. У нашій країні створенням функціональних продуктів харчування активно займаються вчені провідних науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Дніпропетровська та інших міст.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Перспективи розвитку українського ринку готових борошняних сумішей для випікання млинців та оладок пов'язаний, перед усім, з розширенням асортименту продукції функціонального призначення. У даному випадку, обсяги ринку визначаються, в основному, потребами внутрішнього споживання. У результаті аналізу вітчизняного ринку борошняних сумішей можна зробити висновок, що український споживач має можливість придбати в торговельній мережі борошняні суміші з різними споживними властивостями для використання як у домашніх умовах, так на підприємствах ресторанного господарства. Практичний інтерес являє питання формування інгредієнтного складу борошняних сумішей, орієнтуючись на попит споживачів, чому планується приділити увагу у подальших дослідженнях.

Література

ринок асортимент борошняний суміш

  • 1. Державна фіскальна служба України. Митна статистика [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms.
  • 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  • 3. Онлайн торговий центр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://benefit-company.com/catalog/.