Полум'яні іонізаційні і фотометричні газоаналізатори

Хімічна реакція окислювання горючих речовин, що протікає в полум'ї, супроводжується рядом ефектів, які використовуються для одержання вимірювальної інформації. Ефекти іонізації і виникнення електромагнітного випромінювання застосовуються для вимірювання концентрацій деяких речовин у багатокомпонентних сумішах.

Полум'яний іонізаційний газоаналізатор (рис.8.12, а), у ньому аналізований газ і водень, що служить для підтримки полум'я, подаються із блоку підготовки газів 1 з постійними об'ємними витратами в мініатюрний пальник 3. Ост

Рисунок 8.12 - Схеми полум'яних газоаналізаторів

Повітря, необхідне для горіння водню, з постійною об'ємною витратою, надходить у камеру 4 через розподільник 2. Над пальником на фторопластовому ізоляторі 6 установлений колекторний електрод 5 із платини або ніхрому. Між пальником 3 і колекторним електродом 5 прикладається електричне поле від джерела 9 напругою 150...200 В/См. При згоранні чистого водню майже не утвориться іонів. Органічні речовини (гази і пари), що знаходяться в аналізованому газі, потрапляючи у водневе полум'я, згорають і обумовлюють різке збільшення іонного струму. Останній перетвориться в уніфікований сигнал перетворювача 7 з більшим вхідним опором, а сигнал останнього сприймається автоматичним потенціометром 8.

Полум'яний фотометричний газоаналізатор (рис.8.12, б) працює на ефекті зміни інтенсивності і спектрального складу випромінювання полум'я. Схема подачі газів у цьому аналізаторі аналогічна розглянутої (рис.8.12, а). При згорянні в полум'ї пари фосфоро-, сірково-або галогеноскладових речовин, які знаходяться в аналізованому газі, істотно змінюється інтенсивність випромінювання. Фотопотік надходить у фотомножник 6 через монохроматичний фільтр 5. Сигнал фотомножника перетворюється в уніфікований сигнал за допомогою перетворювача 7 і сприймається автоматичним потенціометром 8 Полум'яні фотометричні газоаналізатори можуть застосовуватися для аналізу рідких речовин. Із цією метою газоаналізатор виконується зі спеціальним пальником, який аналізовану рідку речовину перед згорянням розпорошує потоком газу

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >