Діелькометричні аналізатори

Принцип дії діелькометричних аналізаторів складається у вимірюванні діелектричної проникності в середовища, що заповнює електричний конденсатор.

Ці аналізатори застосовуються для аналізу складу бінарних або псевдобінарних сумішей газів і рідин. На рис.8.9 показана схема діелькометричного гігрометра, у якому вимірювання діелектричної проникності використовується разом з явищем сорбції пари води з аналізованого газу. У цьому гігрометрі аналізований газ прокачується з постійною об'ємною витратою через камеру 1, у якій розміщений алюмінієвий стрижень 2, по поверхні якого зроблена нарізка і нанесено оксид алюмінію. У нарізку покладений нікелевий дріт 3. Стрижень 2 і дріт 3 утворять конденсатор, ємність якого збільшується при сорбції пари води оксидом алюмінію. Остання викликає збільшення ємності конденсатора, що виміряється нерівноважним електричним мостом змінного струму і вторинним приладом (вольтметром) 4. Існують схеми діелькометричних гігрометрів з рівноважним електричним мостом.

Оптичні аналізатори

Для вимірювання концентрацій складових газів використовується ефект випромінювання практично всього спектра електромагнітних коливань, починаючи з радіохвиль і закінчуючи у-випромінюваннями. Найбільш широке застосування мають випромінювання інфрачервоних, видимих і ультрафіолетових ділянок спектра. Аналізатори, що працюють із випромінюваннями цих ділянок спектра, називають фотометричними. В аналізаторах використовуються явища поглинання, відбиття і розсіювання електромагнітного випромінювання аналізованою речовиною. Аналізатори, засновані на явищі поглинання електромагнітного випромінювання, називають абсорбційнооптичними і абсорбційнометричними. Аналізатори рідин і газів, засновані на явищі поглинання електромагнітного випромінювання видимої частини спектра, називаються фотоколориметрами.

У силу того що світло різних довжин хвиль має різні коефіцієнти переломлення при розробці фотоколориметричних аналізаторів, для забезпечення необхідної чутливості застосовують фільтри, що дозволяють використовувати ту частину спектра, яка найбільшою мірою змінюється при проходженні через аналізоване середовище.

Схемні і конструктивні виконання аналізаторів, у роботі яких використовується випромінювання видимої частини спектра, досить різноманітні. Колориметричні аналізатори класифікують залежно від числа джерел і приймачів випромінювання, числа використовуваних променів і наявності попереднього перетворення аналізованої речовини. На рис.8.10 наведена схема колориметричного газоаналізатора.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >