Магнітні газоаналізатори

В основу роботи магнітних газоаналізаторів покладені різні явища, пов'язані із взаємодією обумовленого компоненту аналізованої (у загальному випадку багатокомпонентної) газової суміші з магнітним полем.

Гази, які втягуються в магнітне поле, називають парамагнітними, а ті гази, які виштовхуються з магнітного поля, -- діамагнітними. Кількісно магнітні властивості газів визначаються величиною, називаною магнітною сприйнятливістю. Магнітна сприйнятливість парамагнітних газів є позитивною величиною, діамагнітних газів - негативною. Вона має властивість адитивності. Переважна більшість газів і пари є діамагнітними.

Магнітні газоаналізатори використовуються для визначення тільки концентрації кисню в газовій суміші, тому що кисень на відміну від інших газів має сильні магнітні властивості, який є парамагнітною речовиною. Якщо відносну магнітну сприйнятливість кисню прийняти за одиницю, то ця величина для всіх інших газів на два порядки менше, ніж у кисні. Тобто всі гази, крім кисню, є практично немагнітними речовинами. Таким чином, магнітні властивості газової суміші залежать від концентрації кисню в газі, а такі гази як ЫО і Л002, які проявляють магнітні властивості, практично не впливають на магнетизм газової суміші через їхні малі концентрації.

Існує кілька методів вимірювання магнітної сприйнятливості газової суміші, що містить кисень. Найбільше розповсюдження отримав метод, що називається термомагнітна конвекція. У магнітному газоаналізаторі аналізований газ під дією магнітного поля втягується в спеціальну вимірювальну камеру, у якій знаходиться чутливий елемент, що нагрівається електричним струмом. Газ, зіштовхуючись із чутливим елементом, нагрівається і кисень втрачає свої магнітні властивості. Внаслідок цього, нагрітий газ виштовхується з камери, розташованої в магнітному полі, холодним газом і таким чином, виникає безперервний потік газу через вимірювальну камеру.

На рисунку 8.4 представлена схема магнітного газоаналізатора, у якому використовується схема вимірювання на основі нерівноважного мосту. Мостова схема живиться постійним струмом від батареї Б, підключеної до живильної діагоналі 1-2. Всі плечі мосту Яі, Я2, Яз, Рм, являють собою платинові нагрівачі виконані із проводу діаметром 0,02 мм, які намотані на скляний стрижень.

Через дві вимірювальних камери Я2 і Яз безупинно прокачується аналізований газ, який містить кисень. Одна з Рисун°к 8.4 газоаналізатора камер Я2 поміщена в поле постійного магніту. Чим більше склад кисню в газовій суміші, тим більший об'єм газу втягується в магнітне поле, проходячи через нагрівач Я2. Таким чином, температура нагрівача Я2 буде визначатися змістом кисню в аналізованому газі. Більший об'єм газу, що проходить через магнітну камеру Я2 у порівнянні з камерою Я3, знижує температуру нагрівача Я2 і зменшує його електричний опір. Розбаланс мосту, що виникає при цьому, тобто К1342, приводить до появи різниці потенціалів між точками 3 и 4, який вимірюється вольтметром ВП, градированому по відсотковому складу кисню в газовій суміші.

Одномостова вимірювальна схема магнітного газоаналізатора застосовується як у переносному, так і в стаціонарному варіанті для вимірювання змісту кисню в продуктах згорання нагрівальних і плавильних печей, а також котельних установок. Гранична похибка приладу залежить від діапазону вимірювання і перебуває в інтервалі від +2 до ±10%.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >