Хімічні газоаналізатори

У хімічних газоаналізаторах визначення концентрації окремих компонентів газової суміші виконується методом поглинання цих компонентів хімічними реактивами. По зменшенню початкового мірного об'єму газу визначають склад даного компоненту в газовій суміші.

Для багатьох компонентів газу розроблені селективні хімічні реактиви, які поглинають (реагують) тільки аналізований компонент. Непоглинений залишок аналізованого газу надходить у газовимірювальний пристрій, де визначається зменшення об'єму, що відповідає поглиненому компоненту. Цей метод застосовується як у переносних газоаналізаторах ручної дії, називаних часто приладами Орса, так і в автоматичних.

Найбільше розповсюдження отримали переносні газоаналізатори для визначення якості спалювання палива під час пуско-налагоджувальних робіт теплових агрегатів, які використовують тверде, рідке або газоподібне паливо. При цьому аналізуються три компоненти: СО2, О2 і СО. Такі газоаналізатори застосовуються також для контролю і градуювання автоматичних газоаналізаторів на ці ж компоненти.

Схема пристрою газоаналізатора для аналізу одного компоненту з газової суміші представлена на рис.8.1.

Аналізований газ із об'єкта 1 надходить у газоаналізатор по газовому тракті 2 при відкритому вентилі 4 і закритому вентилі 5. Мірна кількість газу (50 або 100 мл) надходить у вимірювальну бюретку 6 за рахунок розрядження, створюваного опусканням зрівняльної посудини 6. Дистильована вода з посудини 6 перетікає в посудину 7, а аналізований газ цілком заповнює вимірювальну бюретку 6, після чого кран 4 закривається, а кран 5 відкривається. Піднімаючи зрівняльну посудину 7, витісняють аналізований об'єм Рисунок 8.1 - Схема хімічного газоаналізатора газу в посудину поглинання 3, заповненого селективним хімічним реактивом, що поглинає тільки один компонент із аналізованої газової суміші. Для збільшення поверхні контакту між аналізованим газом і реактивом поглинальна посудина заповнена скляними трубками. Якщо прокачати аналізований газ кілька разів через реактив, можна домогтися повного поглинання даного компоненту. Залишковий об'єм газу повертають у вимірювальну бюретку, що має градуювання в об'ємних відсотках від 0 до 100%. Рівень рідини у вимірювальній бюретці вкаже на склад аналізованого компоненту в газовій суміші. При необхідності визначити концентрацію інших компонентів, які знаходяться в газовій суміші, використовують кілька поглинальних посудин, заповнених відповідними реактивами, які вибірково поглинають аналізовані компоненти.

Недоліками методу є: неможливість вимірювання рисих концентрацій, тому що ціна розподілу вимірювальної бюретки становить 0,1 мл; періодичність дії становить 20-30 аналізів у годину; необхідність частої заміни реактивів; неможливість використання в системах автоматичного регулювання.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >