Загальні положення

Вимірювання складу газового середовища виконується в різних галузях промисловості, у наукових дослідженнях, при проведенні енергоаудиту, при проведенні екологічних моніторингів навколишньої атмосфери і в інших випадках. Можна виділити наступні основні напрямки газового аналізу:

- визначення теплоти згорання газоподібного палива по відомому складу горючих компонентів газової суміші;

контроль якості згорання палива по складу продуктів згорання. При повному згоранні палива в продуктах згорання на виході з теплових агрегатів повинні бути тільки негорючі компоненти, такі як С02, Н20, N і 02. Для правильного ведення процесу горіння палива необхідно підтримувати певне співвідношення між кількостями палива і повітря, які подаються у топковий простір агрегату. При недостатній кількості повітря в продуктах згорання з'являються такі горючі компоненти, як СО, Н2 і інші. Надлишкова кількість повітря забезпечує повне згорання палива, але вимагає додаткових витрат на нагрівання надлишкового об'єму повітря, що є баластом, який виносить із агрегату невикористане фізичне тепло. Необхідне співвідношення повітря-паливо може бути встановлене на основі газового аналізу;

контроль складу технологічних газів, до яких відносяться такі гази, як кисень, азот, аргон, водень, ендогаз, екзогаз і інших. Вони застосовуються для прискорення процесу виплавки сталі і чавуну (кисень), при рафінуванні рідкого металу в робочому просторі агрегату або в ковші (аргон, азот), для захисту сталевих виробів від окислювання при нагріванні (ендогаз, аргон) і для інших технологічних процесів. Технологічні гази повинні мати певний склад (або чистоту), що визначає якість технологічних операцій;

- контроль складу повітряної атмосфери для визначення концентрації шкідливих для навколишнього середовища газоподібних речовин, таких як оксиди (феноли, бензол, аміак, горючі вибухонебезпечні гази (СО, СН4 і ін.).

Прилади, призначені для кількісного визначення складу газу, називаються газоаналізаторами. Залежно від призначення вони підрозділяються на переносні і автоматичні (стаціонарні).

Переносні газоаналізатори застосовуються в лабораторних умовах при виконанні дослідницьких робіт, при проведенні енергетичного аудиту технологічних систем, при випробуваннях і налагодженні різних промислових теплотехнічних установок (плавильних, нагрівальних і термічних печей, парових і водогрійних котлів, сушильних установок і ін.).

Автоматичні (стаціонарні) газоаналізатори призначені для безперервного автоматичного вимірювання змісту одного або декількох компонентів у газовій суміші. На основі безперервного контролю газового середовища в робочому просторі промислового агрегату може здійснюватися автоматизоване керування технологічним процесом.

Газоаналізатори залежно від способу визначення концентрації окремих компонентів газової суміші діляться на:

хімічні (хімічні властивості газових молекул);

теплові (фізичні властивості газу);

магнітні (магнітні властивості газу);

хроматографічні (адсорбційні властивості газових молекул);

оптичні (здатність поглинати електромагнітні хвилі);

спектрометричні (спектральні властивості газу);

ємнісні (діелектрична проникність середовища);

випарні (ефект випару, кипіння і конденсації рідини);

іонізаційні (іонізаційні властивості аналізованої речовини).

Газоаналізатори звичайно градируються у відсотках по об'ємі. Такий спосіб градуювання шкали газоаналізаторів зручний, тому що процентна складова окремих компонентів у загальному об'ємі залишається незмінною при зміні тиску і температури газової суміші.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >